FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Welke dekking biedt een Saldoverzekering op een rekening?

De Saldoverzekering betaalt aan de begunstigden een vergoeding die gelijk is aan het creditsaldo op de verzekerde rekening op de dag voorafgaand aan het ongeval, binnen volgende limieten:

  • De vergoeding bedraagt minimaal 2.500 EUR, zelfs in geval van een negatief saldo op de rekening.
  • De vergoeding bedraagt maximaal 50.000 EUR. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende vergoeding van 2.000 EUR per kind ten laste. Als de betrokkene houder is van meerdere verzekerde rekeningen, wordt een bedrag uitgekeerd gelijk aan de som van de vergoedingen voor deze rekeningen, met een maximum van 125.000 EUR in totaal.
Geeft dit een antwoord op uw vraag?