FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Wat is een Saldoverzekering gekoppeld aan een rekening?
De Saldoverzekering gekoppeld aan een rekening (zichtrekening of spaarrekening) geeft aan uw naasten een vergoeding in functie van het saldo van de verzekerde rekening, in geval van overlijden door een ongeval.
Geeft dit een antwoord op uw vraag?