FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Hoeveel bedraagt de maandelijkse bijdrage van de Mastercard Classic?
De maandelijkse bijdrage van de Mastercard Classic is afhankelijk van het type zichtrekening waaraan de kaart is gekoppeld:

- Mastercard Classic gekoppeld aan een b.comfort rekening of b.young rekening: 0 €/maand;
- Mastercard Classic gekoppeld aan b.compact rekening of Postchequerekening: 2 €/maand. 
Geeft dit een antwoord op uw vraag?