FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Wat is PSD2 ?

PSD2 staat voor ‘Payment Services Directive 2’ of ‘Richtlijn voor Betaaldiensten’. PSD2 is een Europese richtlijn die de betaalmarkt in de Europese Unie regelt en controleert, m.a.w. PSD2 zorgt voor een betere bescherming voor u als consument.

Het doel van PSD2 is om de concurrentie op de betaalmarkt te stimuleren.

Een van de belangrijkste aspecten van PSD2  bestaat erin dat rekeningen voortaan toegankelijk worden voor erkende derden (banken en erkende betalingsinstellingen).
Praktisch betekent dit dat u als rekeninghouder zelf kan kiezen om erkende banken en betalingsinstellingen toegang te geven tot uw online zichtrekening. Dit betekent dat u op die manier vanop uw bpost bank MOBILEbanking app of bpost bank PCbanking de opdracht kan geven om betalingen uit te voeren of rekeninginformatie op te halen vanop een rekening die u bij een andere bank hebt.

Belangrijk: als klant beslist uzelf of en aan welke financiële instelling u toegang geeft tot uw betaalrekeningen. U behoudt de totale controle.

 
Geeft dit een antwoord op uw vraag?