FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Wat gebeurt er als bepaalde informatie niet correct werd ingelezen?
Het kan voorvallen dat sommige gegevens niet correct worden ingelezen als aan bepaalde voorwaarden niet wordt voldaan (helderheid van de kamer, kwaliteit van de camera, kwaliteit van de gegevens bij de papieroverdracht). De gegevens kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd of helemaal niet worden geregistreerd.
Als dat het geval is, kunt u na de scan de informatie zelf controleren en corrigeren. U hebt altijd de gescande gegevens bij de hand.
Geeft dit een antwoord op uw vraag?