FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Welke facturen mag ik laten betalen?
Onder bepaalde voorwaarden kunnen sommige kosten meteen worden betaald op verzoek van een erfgenaam of de notaris-vereffenaar. De bank betaalt deze facturen rechtstreeks aan de schuldeiser op voorwaarde dat er voldoende activa zijn. Volgende facturen komen in aanmerking voor rechtstreekse betaling: de begrafeniskosten, medische kosten uit de periode van drie maanden vóór en zes maanden nà het overlijden en een aantal facturen in verband met de laatste woning van de overledene, voor diezelfde periode
 
Geeft dit een antwoord op uw vraag?