FAQ
Vragen en antwoorden
Heb je een specifieke vraag over een product of dienst? We hebben een lijst samengesteld met de meest gestelde vragen.

Vragen per thema

Vragen en antwoorden over dit onderwerp

Hoe word ik van mijn beleggingen op de hoogte gehouden?

Als belegger ontvangt u 4 keer per jaar een gedetailleerd overzicht van al uw beleggingen:

  • Voor beleggingen in effecten (BEVEK, gestructureerde obligaties, volksleningen, kasbons en staatsbonnen) ontvangt u 4 keer per jaar een overzicht van: uw activa bij bpost bank, de details van uw beleggingen en een analyse van uw portefeuille. 
  • Voor verzekeringen TAK 21 (Post Optima Best, Pension en Junior) ontvangt u op de verjaardag van uw product een overzicht van: de algemene gegevens van uw contract, het geïnvesteerde kapitaal op de vervaldag, de winstdeling toegekend aan het voorgaande jaar, het uit te betalen kapitaal bij overlijden (berekend op 31/12) en het rendement met inbegrip van de winstdeling.
  • Voor verzekeringen TAK 23 ontvangt u op de verjaardag van uw product een overzicht van: de algemene gegevens van uw contract, de evolutie van uw reserve en de prestaties verbonden aan uw fonds.
  • Voor Termijnrekeningen kan u alle details via PCbanking raadplegen en ontvangt u 4 keer per jaar een gedetailleerd rekeningoverzicht.

Geeft dit een antwoord op uw vraag?