FAQ
bpost bank wordt BNP Paribas Fortis* 

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de bevoegde organen van bpost bank en BNP Paribas Fortis.

 • Algemene info rond de integratie
 • Vragen over de rekeningen en kaarten
 • Vragen over de andere diensten van bpost bank
 • Waarom wordt bpost bank geïntegreerd in BNP Paribas Fortis? 
  BNP Paribas Fortis wil zijn positie als marktleider in België versterken. Door de integratie zullen bpost bank klanten nog meer kunnen genieten van de kennis, ervaring en knowhow van de grootste bank van het land, en tegelijk kunnen blijven genieten van de vertrouwde dienstverlening in hun kantoor.
 • Welk akkoord hebben BNP Paribas Fortis en bpost afgesloten? 

  BNP Paribas Fortis verwierf begin 2022 100% van bpost bank. Naast deze transactie hebben bpost en BNP Paribas Fortis ook een commercieel akkoord gesloten voor een periode van 7 jaar dat is ingegaan op 1 januari 2022.

  Deze nieuwe overeenkomst bestendigt de reeds lange commerciële relatie tussen BNP Paribas Fortis en bpost, waarbij bpost zal optreden als tussenpersoon voor BNP Paribas Fortis.

 • Wanneer zullen de veranderingen plaatsvinden? 

  Voor januari 2024 zal er niets veranderen. In de loop van januari 2024 zal de integratie in BNP Paribas Fortis plaatsvinden om u de beste bankdienst in België te kunnen blijven aanbieden dichtbij u in de buurt.

 • Zal de naam bpost bank blijven bestaan? 
  Tot januari 2024 blijft de naam behouden. In januari 2024 zal de naam bpost bank verdwijnen als gevolg van de integratie van bpost bank binnen BNP Paribas Fortis. Maar ook dan zult u steeds kunnen blijven rekenen op bankdiensten in het postkantoor dichtbij u in de buurt.
 • Zal mijn bpost bank kantoor sluiten? 
  Er is geen enkele intentie om postkantoren te sluiten als gevolg van de beslissing van BNP Paribas Fortis om bpost bank over te nemen. Het beheerscontract dat bpost heeft met de overheid, garandeert het behoud van het bpost-netwerk en wordt geenszins gewijzigd door de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis.
 • Zal mijn postkantoor mijn bankdiensten blijven aanbieden? 
  Natuurlijk. Vandaag verandert er niets voor u en kunt u nog steeds rekenen op de dienstverlening van bpost bank dichtbij u in de buurt. Ook na januari 2024 blijft uw postkantoor bankdiensten aanbieden. BNP Paribas Fortis en bpost hebben hiertoe een langetermijnovereenkomst gesloten.
 • Welke gevolgen heeft de aankondiging van de integratie van bpost bank voor mijn dagelijkse bankzaken vandaag? 
  Er is geen impact op uw dagelijks bankieren vóór 2024. U kunt nog steeds een beroep doen op de diensten van bpost bank in het postkantoor. Ook na 2024 zal u steeds kunnen blijven genieten van kwalitatieve bankdiensten in het postkantoor dichtbij u in de buurt.
 • Verandert dit iets aan de producten en diensten die bpost bank momenteel aanbiedt? 

  Neen, het gamma van producten en diensten blijft momenteel hetzelfde als vandaag.

  Vanaf januari 2024 zal productaanbod evolueren om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. U zult uiteraard tijdig worden geïnformeerd over deze ontwikkelingen via de communicatiekanalen van bpost bank.

   

 • Wat blijft er na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis behouden?
  • U behoudt uw huidige rekeningnummer(s).
  • Uw automatische verrichtingen, zoals uw doorlopende opdrachten en domiciliëringen, blijven actief. (Met uitzondering van eventuele doorlopende opdrachten naar een rekening buiten België in de SEPA-zone)
  • U kunt uw huidige kaartlezer blijven gebruiken. Uw huidige bankkaart (debetkaart, Jongerenkaart, Accescard, de kredietkaart mastercard Classic), blijft geldig tot u uw nieuwe kaart ontvangen hebt.
  • Als u mandatarissen op uw rekening hebt, blijven deze hun mandaat gewoon behouden.

   

 • Vanaf wanneer zal ik mijn voorstel voor een nieuw pakket en/of aanvullende diensten kennen en weten tot welk kantorennet ik mij mag wenden? 

  Hou vanaf September 2023 uw brievenbus goed in de gaten: u ontvangt een persoonlijke, gedetailleerde brief. Wij willen er alles aan doen om deze verandering voor u zo gemakkelijk en eenvoudig mogelijk te maken. In deze brief vindt u een voorstel voor een nieuw pakket met uw betaalrekening en uw aanvullende diensten, samengesteld volgens uw behoeften.

  Begin 2024 wordt u een klant van BNP Paribas Fortis. Afhankelijk van welke producten of diensten u wenst, zal uw hoofdzakelijk contactpunt een bpost-kantoor of een BNP Paribas Fortis-kantoor zijn.

  Klanten met basisbankbehoeften zullen voornamelijk in de bpost kantoren bediend worden, waar de focus zal liggen op eenvoudige bancaire behoeften en servicing. Klanten met complexe behoeften zullen in de BNP Paribas Fortis kantoren bediend worden, gericht op advies.

 • Kunnen BNP Paribas Fortis-klanten vóór de integratie van bpost bank al in de bpost-kantoren terecht voor transacties en omgekeerd? 

  Tot op het moment van de integratie blijft bpost bank een aparte entiteit en verandert er niets voor de klanten. bpost bank-klanten kunnen tijdens de transitieperiode gewoon in hun vertrouwde bpost-kantoren terecht en BNP Paribas Fortis klanten kunnen in het BNP Paribas Fortis netwerk geholpen worden.

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen

  We beantwoorden graag al uw vragen. Dit kan hetzij via onze klantendienst op 022/78 55 71 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u of neem contact op met uw postkantoor.

  Deze rubriek van de website zal speciaal aan dit doel worden gewijd, waarop we de meest recente informatie publiceren om u zo goed mogelijk te helpen. Aarzel niet om deze regelmatig te raadplegen.

 • Wat gebeurt er met mijn huidige zichtrekening, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis? 

  Op 22 januari 2024 wordt uw huidige rekening of het pack gekoppeld aan uw rekening omgezet naar een pack van BNP Paribas Fortis, dat volgens uw huidige bankgewoonten en behoeften het beste bij u past.

  Ontdek hier de verschillende packs : het Easy Go Pack, het Easy Guide Pack, het Hello Pack en Hello4You en Welcome Pack.

  Daarnaast worden de Basisbankdienstrekening en de Universele Bankdienstrekening van bpost bank respectievelijk vervangen door de basisbankdienstrekening en de universele bankdienstrekening van BNP Paribas Fortis, verdeeld door bpost.

  Hebt u een geoorloofde debetstand op uw rekening* ? Het wordt ook verdergezet bij BNP Paribas Fortis. Zo blijft het mogelijk om tijdelijk negatief te gaan op uw rekening.

  * Kredietvorm: kredietopening. De bepalingen inzake consumentenkrediet van hoofdstuk 1 uit titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Kredietgever na migratie: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.

   

 • Wat gebeurt er met mijn debetkaart, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis? 
  Om de migratie voor u extra gemakkelijk en vlot te laten verlopen, blijft uw bpost bank debetkaart bruikbaar tot wanneer u uw nieuwe Bancontact-Visa Debit-debetkaart van BNP Parisbas Fortis krijgt toegestuurd. Meer info over uw nieuwe debetkaart krijgt u in de loop van januari 2024.
 • Wat gebeurt er met mijn Mastercard Classic, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis? 
  Om de migratie voor u extra gemakkelijk en vlot te laten verlopen, blijft uw bpost bank Mastercard Classic bruikbaar tot wanneer u uw nieuwe Visa Classic kredietkaart van BNP Parisbas Fortis krijgt toegestuurd. Meer info over uw nieuwe kredietkaart krijgt u in de loop van januari 2024.
 • Wat gebeurt er met mijn Mastercard BuyWay, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis? 

  De Mastercard-kredietkaart van bpost bank, gekoppeld aan een kredietopening, uitgegeven door Buy Way, blijft doorlopen via Buy Way. bpost bank is vanaf 22/01/2024 niet langer kredietbemiddelaar voor Buy Way. Buy Way blijft kredietgever. De afrekening van de uitgavenstaat op uw zichtrekening loopt gewoon verder.

 • Wat gebeurt er met mijn Accesscard, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis? 
  Om de overgang voor u extra gemakkelijk en vlot te laten verlopen, blijft uw Accesscard bruikbaar tot wanneer u uw Bancontact-Visa Debit-debetkaart ontvangt, zodat u die kan gebruiken om u aan te melden op uw nieuwe digitale kanalen. Meer info over uw nieuwe kaart krijgt u in de loop van januari 2024.
 • Wat gebeurt er met mijn spaarrekening, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis? 
  Wees gerust, na de migratie blijft uw spaarrekeningnummer behouden. Lopende getrouwheidsperiodes blijven doorlopen tot ze verworven zijn en dit aan dezelfde rentevoet.
  Uw Spaarrekening, Getrouwheidsspaarrekening, Online Spaarrekening of Ritmo spaarrekening heet vanaf januari 2024 heel eenvoudig Spaarrekening. In tegenstelling tot sommige bpost bank spaarrekeningen heeft de Spaarrekening van BNP Paribas Fortis geen beperkingen op het vlak van leeftijd of maximale stortingen per maand.
  Het saldo van de Spaarrekening is beperkt tot 250.000 euro. Als uw rekening deze limiet overschrijdt, dan wordt het bedrag boven dit plafond overgeheveld naar een bestaande of nieuwe daarvoor geopende niet-gereglementeerde Depositorekening met dezelfde houder of medehouder(s), dezelfde mandataris(sen), enz. Als u nog niet over zo’n rekening beschikt, wordt er een voor dit doel geopend. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
  Uw Cocoon Spaarrekening of Cocoon+ Spaarrekening heet vanaf januari 2024 Spaarrekening Plus. 
  De Spaarrekening Plus kent geen stortingsbeperking per maand, maar het saldo is beperkt tot 100.000 euro. Als uw rekening deze limiet overschrijdt, dan wordt het bedrag boven dit plafond overgeheveld naar een bestaande of nieuwe daarvoor geopende niet-gereglementeerde Depositorekening met dezelfde houder of medehouder(s), dezelfde mandataris(sen), enz. Als u nog niet over zo’n rekening beschikt, wordt er een voor dit doel geopend. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
   
 • Wat gebeurt er met mijn professionele rekeningen die ik bij bpost bank heb?
  Als u één of meerdere professionele rekeningen hebt bij bpost bank, zal u hierover binnenkort meer informatie ontvangen.
 • Ik heb vandaag geld staan op zowel spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis als bij bpost bank. Heeft dit een invloed op de maximale dekking/bescherming van mijn fondsen? 
  Alle deposito's die worden aangehouden bij een Belgische financiële instelling zijn beschermd tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per instelling. Op dit moment worden bpost bank en BNP Paribas Fortis nog steeds als aparte instellingen beschouwd. Vanaf januari 2024, op het moment van de integratie, zullen bpost bank en BNP Paribas Fortis echter versmelten tot één enkele instelling, waarvoor de bescherming van 100.000 euro per persoon zal gelden.
 • Wat kan ik doen indien ik niet akkoord ben met de wijzigingen? 
  Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen ten gevolge van de integratie van bpost bank bij BNP Paribas Fortis, hebt u het recht om onmiddellijk en zonder kosten een of meerdere producten of diensten, of uw relatie met de bank op te zeggen. Als u dit niet doet vóór 31/12/2023, wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
 • Wat gebeurt er met mijn rekeningverzekering, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis? 
  Hebt u een Rekeningverzekering op uw huidige rekening of pack, dan wordt die automatisch toegevoegd aan uw nieuwe rekening of pack, als optie*. 
  De Algemene voorwaarden van de Rekeningverzekering van toepassing vanaf 1 januari 2024 zijn beschikbaar in elk postkantoor en op www.bpostbank.be. 
  Vanaf 22 januari 2024 is BNP Paribas Fortis de verzekeringnemer die de continuïteit van uw rekeningverzekering garandeert**. Wilt u de verzekering niet behouden, dan kunt u die gratis opzeggen in het postkantoor. Als we geen reactie ontvangen vóór 31/12/2023, wordt u geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
   
  * De Rekeningverzekering gekoppeld aan een Easy Go Pack of Easy Guide Pack is gratis tot en met 31/12/2024. De Rekeningverzekering gekoppeld aan elke andere rekening of pack is betalend.
  ** De Rekeningverzekering aangeboden door BNP Paribas Fortis is een collectieve verzekering naar Belgisch recht en jaarlijks verlengbaar, die BNP Paribas Fortis heeft geopend bij AG Insurance en waarbij u kunt aansluiten. Die aansluiting is facultatief en eindigt automatisch als u (gratis) vervroegd opzegt, de verzekerde rekening wordt afgesloten of het collectieve contract wordt stopgezet. De Algemene voorwaarden van de Rekeningverzekering van BNP Paribas Fortis gelden vanaf januari 2024 en zijn gratis beschikbaar in elk postkantoor en op www.bnpparibasfortis.be/campagne/zichtrekening-bpostbank.
   
 • Wat gebeurt er met PCbanking en MOBILEbanking, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis ? 
  PCbanking en MOBILEbanking van bpost bank houden op 19 januari 2024 op te bestaan. Die diensten worden vervangen door Easy Banking Web en Easy Banking App van BNP Paribas Fortis. Meer info hierover ontvangt u in januari 2024. 
 • Wat gebeurt er met de SELFBANKS, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis ? 
  De SELFbanking-toestellen in de postkantoren worden vanaf 19 januari 2024 weggehaald. Wees gerust, u hebtverschillende eenvoudige en veilige alternatieven ter beschikking, zowel digitaal als nietn-digitaal. Deze alternatieven stellen we u later voor in een aparte communicatie.
 • Hoe zal ik mijn rekeninguittreksels ontvangen? 
  - Indien u een abonnement digitaal bankieren inbegrepen is in uw nieuw pack (eay go, easy guide, ...) en u in het bezit bent van een debet-kaart, dan zullen vanaf 22 januari 2024 uw digitale rekeninguittreksels 24/7 beschikbaar zijn via Easy Banking Web en Easy Banking App en worden ze 10 jaar lang bewaard. U kunt ze downloaden of printen. Tenzij u uitdrukkelijk hebt gekozen voor uittreksels op papier en u ontvangt vandaag dagelijks, wekelijks of maandelijks uw uittreksels op papier tegen betaling. Dan blijft dit ook na de migratie zo behouden aan hetzelfde ritme. Als u vandaag uw uittreksels  tweewekelijks ontvangt worden deze na de migratie maandelijks opgestuurd.
   
  - Indien u geen toegang hebt tot de digitale kanalen PCbanking of MOBILEbanking, dan zullen uw uittreksels vanaf 22 januari maandelijks per post worden opgestuurd tegen betaling
 • Wat gebeurt er met de historiek van de rekeninguittreksels, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis? 
  De historiek van de digitale rekeninguittreksels wordt mee overgenomen bij BNP Paribas Fortis. Deze historiek zal na de integratie van bpost bank beschikbaar zijn in de digitale omgeving van BNP Paribas Fortis.
 • Wat gebeurt er met mijn andere producten die ik bij bpost bank heb, na de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis? 
  Alle andere door bpost bank aangeboden producten blijven gewoon verder lopen. Hebt u een hypothecair krediet*, lening op afbetaling of een belegging bij bpost bank? Dan wordt deze integraal overgenomen door BNP Paribas Fortis, zonder dat er iets verandert voor u. Alles gebeurt automatisch. U hoeft hier niets voor te doen. U zal hierover binnenkort meer informatie ontvangen.
  Als u ook een of meerdere professionele rekeningen hebt bij bpost bank, zal u hierover binnenkort meer informatie ontvangen.
  * Hypothecaire krediet met onroerende bestemming