bpost bank wordt BNP Paribas Fortis
op 22 januari 2024*

Op 22 januari 2024 wordt bpost bank opgenomen binnen BNP Paribas Fortis.* Zo kunt u rekenen op een brede waaier van financiële en verzekeringsoplossingen en kunt u een beroep doen op deskundig advies van topkwaliteit. Maar ook op het grootste netwerk van bankkantoren van het land: die diensten zullen immers worden aangeboden in zowel de postkantoren als in de kantoren van BNP Paribas Fortis en via de digitale kanalen.

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de bevoegde organen van bpost bank en BNP Paribas Fortis.


De integratie gaat gepaard met een aantal veranderingen en daarnaast zijn er ook zaken die ongewijzigd blijven:

• Als u klant bent bij bpost bank, ontvangt u een brief met onder meer de details van uw nieuw BNP Paribas Fortis-pack dat ingaat op 22 januari 2024. Dit pack, dat rekening houdt met uw bankgewoonten en behoeften, vervangt uw betaalrekening of het pack dat aan uw rekening bij bpost bank is gekoppeld.
• U behoudt uw rekeningnummer en ook uw bankkaart blijft bruikbaar tot u een nieuwe kaart van BNP Paribas Fortis ontvangt. Uw automatische verrichtingen, zoals doorlopende opdrachten en automatische incasso's, blijven actief, u kunt uw kaartlezer verder gebruiken en uw eventuele gevolmachtigden behouden hun volmacht.


Wat gebeurt er met de andere producten van bpost bank?

Alle andere afgesloten contracten blijven gewoon behouden. Hebt u een hypotheek (voor onroerend goed), een lening op afbetaling of een lopende investering? U hoeft niets te doen. Binnenkort ontvangt u meer informatie over dit onderwerp. 
Packs BNP Paribas Fortis 

In januari 2024 wordt uw rekening of pack van bpost bank omgezet in een nieuw pack van BNP Paribas Fortis.

Bekijk de verschillende packs BNP Paribas Fortis.

Meest gestelde vragen
Vragen over de integratie van bpost bank met binnen BNP Paribas Fortis?
U vindt de antwoorden in onze FAQ.
Wettelijke documenten
Hier vindt u een overzicht van de links naar de nieuwe algemene en bijzondere voorwaarden, de tarievenlijst en de nieuwe wettelijke documenten BNP Paribas Fortis.

Persbericht
Klik hier om het persbericht te raadplegen.