Saldoverzekering

Een verzekering voor uw rekeningen kiest u uiteraard niet voor uzelf maar voor de anderen. Als u sterft ten gevolge van een ongeval, dan behoedt u best uw naasten tegen financiële zorgen.
​​​​​​​En dat kan met de Saldoverzekering van bpost bank (groepsverzekering van Tak 21 aangegaan door bpost bank bij AG Insurance).

Uw rekeningen verzekeren om uw naasten te beschermen

U verzekert zich voor slechts € 3,50/jaar per verzekerde rekening

Een kleine vergoeding voor een geruststellende bescherming.

U bent onmiddellijk verzekerd, vanaf de inschrijving

Een medisch onderzoek en een attest zijn niet nodig.

Uw familie geniet van financiële hulp

Om begrafeniskosten en dagelijkse facturen mee te helpen betalen.

Uw familie ontvangt een vergoeding van minimaal € 1.250, zelfs in geval van een negatief saldo op uw zichtrekening.

De vergoeding  (in voorkomend geval gedeeld door het aantal cotitularissen van de rekening) bedraagt minimaal € 1.250 tot maximaal € 25.000 naargelang het saldo van de rekening. Dit bedrag wordt aangevuld met een vergoeding van € 1.250 per kind ten laste.

De verzekeringspremies zijn ter inzage op onze Tarievenlijst alsook in de postkantoren

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 
Als u niet tevreden bent van de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeussquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as

Verzekeraar : AG Insurance nv (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be). Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De verzekeringen worden u aangeboden via de kanalen van bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), bij de FSMA erkend als verbonden verzekeringsagent onder het nummer 25.275 cA-cB

Type belegging: collectieve verzekering van Tak 1.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u vragen of een suggestie? Neem ​​​​​​​gerust contact op met ons. 

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert

Vind een kantoor in uw buurt