Saldoverzekering

Een verzekering voor uw rekeningen kiest u uiteraard niet voor uzelf maar voor de anderen. Als u sterft ten gevolge van een ongeval, dan behoedt u best uw naasten tegen financiële zorgen.
​​​​​​​En dat kan met de Saldoverzekering van bpost bank (groepsverzekering van Tak 21 aangegaan door bpost bank bij AG Insurance).

Uw rekeningen verzekeren om uw naasten te beschermen

U verzekert zich voor slechts € 4,25/jaar per verzekerde rekening

Een kleine vergoeding voor een geruststellende bescherming.

U bent onmiddellijk verzekerd, vanaf de inschrijving

Een medisch onderzoek en een attest zijn niet nodig.

Uw familie geniet van financiële hulp

Om begrafeniskosten en dagelijkse facturen mee te helpen betalen.

Uw familie ontvangt een vergoeding van minimaal € 2.500, zelfs in geval van een negatief saldo op uw zichtrekening.

De vergoeding  (in voorkomend geval gedeeld door het aantal cotitularissen van de rekening) bedraagt minimaal € 2.500 tot maximaal € 50.000 naargelang het saldo van de rekening. Dit bedrag wordt aangevuld met een vergoeding van € 2.000 per kind ten laste.

De verzekeringspremies zijn ter inzage op onze Tarievenlijst alsook in de postkantorenDe Saldoverzekering in detail

Inclusief kosten en taksen. Als u meerdere rekeningen wilt verzekeren, moet u voor elke rekening een Saldoverzekering onderschrijven.

Het volstaat dat u (co)titularis van een zichtrekening of van een spaarrekening van bpost bank bent. U heeft geen medisch onderzoek of attest nodig en u bent onmiddellijk na de inschrijving verzekerd.

Uw naasten ontvangen een vergoeding die wordt berekend in functie van het saldo van de verzekerde rekening op de dag voor het overlijden door een ongeval:

- € 2.500, zelfs bij een negatief saldo op de zichtrekening.

- Tot € 50.000 per rekening, met een maximum van € 125.000 voor alle verzekerde rekeningen samen.

- Een aanvullende vergoeding van € 2.000 per kind, jonger dan 18 jaar op de dag voor het ongeval of begunstigde van wettelijke kinderbijslag.

- De vergoeding per rekening wordt in voorkomend geval gedeeld door het aantal cotitularissen van de rekening.

- Overlijden door een ongeval, te wijten aan een oorzaak onafhankelijk van de verzekerde, met name: valpartijen, verkeersongevallen en verdrinking.

- Overlijden na een ongeval tijdens het voorafgaande jaar: ook verzekerd. 

Overlijden door een ongeval door:

- een interne medische oorzaak,

- een opzettelijke daad van de begunstigde of op zijn initiatief,

- zelfmoord of poging tot zelfmoord,

- een staat van alcoholintoxicatie.

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 
Als u niet tevreden bent van de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeussquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as

Verzekeraar: AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Type belegging: collectieve verzekering van Tak 1.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert