Security for Family

Tegenslagen zijn onvoorspelbaar, maar iedereen kan zich ertegen beschermen… Bij een ongeval met overlijden of invaliditeit tot gevolg, dan vermijden we liever financiële zorgen bovenop de emotionele schok. Dat is wat bpost bank aanbiedt met de verzekering Security for Family (groepsverzekering van Tak 21 aangegaan door bpost bank bij AG Insurance).

Een rente na een ongeval

U bent verzekerd voor slechts € 25 /jaar

Een aanvaardbaar bedrag voor een geruststellende bescherming.

U bent onmiddellijk beschermd, vanaf de inschrijving

Een medisch onderzoek en een attest zijn niet nodig.

U of uw gezin geniet een jaar lang van financiële hulp

In geval van overlijden of volledige invaliditeit door een ongeval.

U of uw gezin ontvangt gedurende een jaar een rente van € 750 of € 1.500 per maand

De hoogste rente wordt toegekend indien u minstens 4 actieve domiciliëringen van minimaal € 100 per jaar op al uw zichtrekeningen heeft staan.

De verzekeringspremies zijn ter inzage op onze Tarievenlijst alsook in de postkantoren.

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 
Als u niet tevreden bent van de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as

Type belegging: Collectieve verzekering van Tak 1.

Verzekeraar : AG Insurance nv (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be). Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. De verzekeringen worden u aangeboden via de kanalen van bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), bij de FSMA erkend als verbonden verzekeringsagent onder het nummer 25.275 cA-cB

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u vragen of een suggestie? Neem ​​​​​​​gerust contact op met ons. 

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert

Vind een kantoor in uw buurt