Security for Family

Tegenslagen zijn onvoorspelbaar, maar iedereen kan zich ertegen beschermen… Bij een ongeval met overlijden of invaliditeit tot gevolg, dan vermijden we liever financiële zorgen bovenop de emotionele schok. Dat is wat bpost bank aanbiedt met de verzekering Security for Family (groepsverzekering van Tak 21 aangegaan door bpost bank bij AG Insurance).

Een rente na een ongeval

U bent verzekerd voor slechts € 25 /jaar

Een aanvaardbaar bedrag voor een geruststellende bescherming.

U bent onmiddellijk beschermd, vanaf de inschrijving

Een medisch onderzoek en een attest zijn niet nodig.

U of uw gezin geniet een jaar lang van financiële hulp

In geval van overlijden of volledige invaliditeit door een ongeval.

U of uw gezin ontvangt gedurende een jaar een rente van € 750 of € 1.500 per maand

De hoogste rente wordt toegekend indien u minstens 4 actieve domiciliëringen van minimaal € 100 per jaar op al uw zichtrekeningen heeft staan.

De verzekeringspremies zijn ter inzage op onze Tarievenlijst alsook in de postkantoren.Security for Family in detail

Inclusief kosten en taksen. De aansluiting eindigt automatisch zodra u 70 jaar bent of eerder als u (gratis) vervroegd opzegt of op het moment dat u al uw zichtrekeningen sluit.

U moet jonger dan 70 jaar zijn en (co)titularis van een zichtrekening bij bpost bank. U heeft geen medisch onderzoek of attest nodig en u bent onmiddellijk na de inschrijving verzekerd.

Voor u: in geval van volledige invaliditeit door een ongeval, wordt gedurende een jaar een maandelijkse rente op uw rekening gestort. Deze financiële hulp komt bovenop alle andere uitkeringen (mutualiteit, arbeidsongeval).

Voor uw familie: als u overlijdt ten gevolge van een ongeval, zorgt Security for Family ervoor dat uw inkomen gecompenseerd wordt om zo het hoofd te kunnen bieden aan de financiële lasten.

De rente van Security for Family bedraagt minimaal € 750 /maand. Indien op de zichtrekeningen bij bpost bank waarvan u (co)titularis bent  minstens 4 actieve domiciliëringen van jaarlijks minimaal € 100 staan, bedraagt ze € 1.500 /maand.

- Overlijden door ongeval, ten gevolge van een externe oorzaak.

- Volledige invaliditeit door een ongeval. De medisch vastgestelde invaliditeitsgraad moet minstens 66% bedragen.

- Overlijden of invaliditeit door een ongeval tijdens de 36 voorafgaande maanden, zijn ook verzekerd.

- Een opzettelijke daad van de begunstigde of op zijn initiatief.
- Zelfmoord of poging tot zelfmoord.
- Een staat van alcoholintoxicatie.

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 
Als u niet tevreden bent van de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as

Type belegging: Collectieve verzekering van Tak 1.

Verzekeraar: AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert