VERZEKEREN

  • Gemakkelijk beschermen

Verzekeringen. Wie zich maximaal wil beschermen, denkt er best tijdig aan.
​​​​​​​Uw gezin, uw pensioen… Wij zijn er om u de meest geschikte producten aan te bevelen en dubbele verzekeringen te voorkomen. Want oververzekerd zijn heeft ook geen zin.

Waarom een verzekering aangaan bij bpost bank?

Professionals staan u bij

Bij bpost bank beschikken alle adviseurs over de nodige expertise, zowel voor bankproducten als voor de verzekeringen. U kunt op ons vertrouwen.

Advies aangepast aan uw noden

Alvorens het over verzekeringen te hebben, zal de adviseur het met u hebben over uw huidige situatie. Bent u vrijgezel of heeft u een gezin? Uw noden zijn niet dezelfde als die van uw buur. Onze antwoorden ook niet. 

Producten die echt bij u passen

Iedereen heeft behoefte aan producten die bij hem/haar passen. Daarom geven wij advies op maat.

Duidelijke, eenvoudige en transparante informatie

Verzekeringsjargon is vaak even ingewikkeld als bancair jargon. Gelukkig willen wij klaarheid scheppen en de informatie toegankelijk maken. Woorden mogen geen kwaal worden!  Uw naasten beschermen

Het beste wat u voor uw gezin kan doen, is maatregelen nemen om het te beschermen als u iets overkomt. Ongeval, invaliditeit, overlijden... Het vooruitzicht is zeker niet prettig, maar het bespaart uw gezin wel een heleboel zorgen.

Deze producten zijn groepsverzekeringen (tak 1 en 2) en overlijdensverzekeringen (tak 21) van AG Insurance.  De uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voor deze producten worden uitgelegd in de algemene voorwaarden en informatiedocumenten die u moet lezen voor u inschrijft (beschikbaar op de pagina's van elke verzekering).


P E N S I O E N

«Ik kan me mezelf niet voorstellen als gepensioneerde of bejaarde, maar ik weet wel dat ik zal willen leven zoals nu!»
Jade koos voor bpost bank


De spaarverzekeringen met een gegarandeerd rendement

U wilt dat uw geld veilig is en toch iets opbrengt? Wees gerust, u bent niet de enige met dit dilemma. bpost bank is constant op zoek naar veilige oplossingen. We stellen u graag 3 producten voor waarmee uw kapitaal en interesten gegarandeerd zijn.

Post Optima BestU spaart voor uzelf

In alle veiligheid:
Kapitaal en rentevoet zijn gegarandeerd


Individuele levensverzekering van Tak 21


Zoveel is duidelijk:
​​​​​​​
Uw geld heeft tijd nodig om te renderen: 8 jaar en 1 maand


Minimaal te investeren bedrag: €1000

Kosten: 
- instapvergoeding: 3% op de gestorte premie
- uitstapvergoeding: geen uitstapvergoeding op de einddatum van het contract of bij overlijden

- afkoopvergoeding: de afkoopvergoeding bedraagt 1% van de theoretische afkoopwaarde. Er wordt echter geen vergoeding afgehouden voor afkopen uitgevoerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de einddatum van het contract. Een financiële correctie is mogelijk

MEER WETEN >
Post Optima JuniorU spaart voor uzelf

In alle veiligheid:
Kapitaal en rentevoet zijn gegarandeerd


Individuele levensverzekering van Tak 21


Zoveel is duidelijk:
​​​​​​​
U beslist op welke leeftijd het kapitaal beschikbaar wordt voor het kind: 18, 21 of 24 jaar. Maar het contract moet minsten 8 jaar en een dag duren.

Kosten:

- instapvergoeding: 3,5% op de gestorte premie, afnemend tijdens de laatste vijf jaar van het contract (3%, 2%, 1%, 0%, 0%)
- uitstapvergoeding: geen uitstapvergoeding op de einddatum van het contract of bij overlijden
- afkoopvergoeding: geen kosten op de 12e verjaardag van het begunstigde kind of vanaf zijn/haar 18 jaar. Voor een afkoop op een ander moment is een vergoeding van 5% van de theoretische afkoopwaarde verschuldigd, dit percentage is afnemend tijdens de laatste vijf jaar van het contract (4%, 3%, 2%, 1%, 0%)
MEER WETEN >
Post Optima PensionU spaart voor uzelf

In alle veiligheid:
Kapitaal en rentevoet zijn gegarandeerd


Individuele levensverzekering van Tak 21


Zoveel is duidelijk:
​​​​​​​
Uw contract moet minstens 10 jaar lopen. Bovendien is de vervaldatum ten vroegste de dag van uw 65ste verjaardag.


Kosten:

- instapvergoeding: contract afgesloten in het kader van pensioensparen:  6,5% op de gestorte premie, afnemend tijdens de laatste vijf jaar van het contract (5,5%, 4,5%, 3,5%, 2,5%, 1,5%) contract afgesloten in het kader van langetermijnsparen:  5,4% op de gestorte premie, afnemend tijdens de laatste vijf jaar van het contract (4,6%, 3,8%, 3%, 2,2%, 1,4%)
- uitstapvergoeding: geen uitstapvergoeding op de einddatum van het contract of bij overlijden
- afkoopvergoeding: geen kosten vanaf de 60e verjaardag van de verzekerde. Voor een afkoop vóór deze datum is een vergoeding van 5% van de theoretische afkoopwaarde verschuldigd.MEER WETEN >

Brutorendement: deze verzekeringen voorzien in een gewaarborgd rendement afhankelijk van de gewaarborgde rentevoet van kracht op het moment van ontvangst van de premie, eventueel aangevuld door een niet-gewaarborgde jaarlijkse winstdeelneming die jaarlijks kan veranderen. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht om een winstdeelneming uit te keren. De wijziging van de toepasselijke rentevoet wordt per post aan de klant meegedeeld. De hieronder vermelde kosten en taksen zijn niet inbegrepen in de berekening van dit rendement.
   - Momenteel gewaarborgde rentevoet voor het Post Optima Pension: 0,75%
   - Momenteel gewaarborgde rentevoet voor Post Optima Best en Post Optima Junior: 0,50%
Fiscaliteit: 
   -  Post Optima Best en Post Optima Junior: er is een taks op verzekeringsverrichtingen van 2% van toepassing op de gestorte premies. Er wordt enkel een roerende voorheffing van 30% afgehouden in geval van afkoop tijdens de eerste acht jaar van het contract. Deze wordt berekend op basis van een fictief rendement van minimaal 4,75%. 
   - Post Optima Pension in het kader van pensioensparen: er is geen taks op verzekeringsverrichtingen van toepassing op de gestorte premies. Een belastingvermindering van 25% of 30% is mogelijk. Er wordt een anticipatieve belasting van 8% afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de tiende verjaardag van het contract (als het contract werd aangegaan door een persoon ouder dan 55 jaar). Bij afkoop vóór 60 jaar is een bedrijfsvoorheffing van 33% verschuldigd.
   - Post Optima Pension in het kader van langetermijnsparen: er is een taks op verzekeringsverrichtingen van 2% van toepassing op de gestorte premies. Een belastingvermindering van 30% is mogelijk. Er wordt een anticipatieve belasting van 10% afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de tiende verjaardag van het contract (als het contract werd aangegaan door een persoon ouder dan 55 jaar). Bij afkoop vóór 60 jaar is een bedrijfsvoorheffing van 33% verschuldigd. Er is een taks van 9,25% verschuldigd op de winstdeelnemingen.
In geval van overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van iedere klant en kan in de toekomst gewijzigd worden.
Risico: Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds in het kader van de bescherming die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest..

Deze producten zijn levensverzekeringen van tak 21, ontwikkeld door AG Insurance en onderworpen aan de Belgische wetgeving. Voor u op het product inschrijft, moet u de algemene voorwaarden en de kennisfiche lezen.

VERZEKERINGEN GEKOPPELD AAN EEN BELEGGINGSFONDS


En als we de beurs binnen uw bereik brengen?

Met de individuele levensverzekering tak 23 (gekoppeld aan een beleggingsfonds) van AG Insurance kunt u een hoger rendement verwachten dan met tak 21. Maar dit houdt noodzakelijkerwijs risico's in. Een tak 23-product brengt het risico met zich mee dat u het netto belegde kapitaal niet terugkrijgt.Mijn noden

De verzekeringen bij bpost bank kunnen heel wat aspecten dekken. Hieronder vindt u een aantal praktische links naar andere vormen van bescherming bij bpost bank.

Mijn pensioen

​​​​​​​U behoudt uw levensstandaard voor uw toekomstig pensioen en geniet nu van een belastingvermindering ter waarde van 30% van elk gestort bedrag.

Een huis kopen

​​​​​​​bpost bank biedt duidelijke oplossingen voor hypothecaire leningen zelfs ter waarde van 100% van het goed. 

Mijn familie beschermen

​​​​​​​Om beter te kunnen anticiperen op de grillen van het leven, moeten de nodige maatregelen getroffen worden zodat uw familie beschermd is bij zware klappen.

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 
Als u niet tevreden bent van de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeussquare 35, B-1000 Brussel, www.ombudsman.as

Verzekeraar: AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert