VERZEKEREN

  • Gemakkelijk beschermen

Verzekeringen. Wie zich maximaal wil beschermen, denkt er best tijdig aan.
​​​​​​​Uw gezin, uw pensioen… Wij zijn er om u de meest geschikte producten aan te bevelen en dubbele verzekeringen te voorkomen. Want oververzekerd zijn heeft ook geen zin.

Waarom een verzekering aangaan bij bpost bank?

Professionals staan u bij

Bij bpost bank beschikken alle adviseurs over de nodige expertise, zowel voor bankproducten als voor de verzekeringen. U kunt op ons vertrouwen.

Advies aangepast aan uw noden

Alvorens het over verzekeringen te hebben, zal de adviseur het met u hebben over uw huidige situatie. Bent u vrijgezel of heeft u een gezin? Uw noden zijn niet dezelfde als die van uw buur. Onze antwoorden ook niet. 

Producten die echt bij u passen

Iedereen heeft behoefte aan producten die bij hem/haar passen. Daarom geven wij advies op maat.

Duidelijke, eenvoudige en transparante informatie

Verzekeringsjargon is vaak even ingewikkeld als bancair jargon. Gelukkig willen wij klaarheid scheppen en de informatie toegankelijk maken. Woorden mogen geen kwaal worden!  Uw naasten beschermen

Het beste wat u voor uw gezin kan doen, is maatregelen nemen om het te beschermen als u iets overkomt. Ongeval, invaliditeit, overlijden... Het vooruitzicht is zeker niet prettig, maar het bespaart uw gezin wel een heleboel zorgen.

Deze producten zijn groepsverzekeringen (tak 1 en 2) en overlijdensverzekeringen (tak 21) van AG Insurance.  De uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voor deze producten worden uitgelegd in de algemene voorwaarden en informatiedocumenten die u moet lezen voor u inschrijft (beschikbaar op de pagina's van elke verzekering).


P E N S I O E N

«Ik kan me mezelf niet voorstellen als gepensioneerde of bejaarde, maar ik weet wel dat ik zal willen leven zoals nu!»
Jade koos voor bpost bank


De spaarverzekeringen met een gegarandeerd rendement

U wilt dat uw geld veilig is en toch iets opbrengt? Wees gerust, u bent niet de enige met dit dilemma. bpost bank is constant op zoek naar veilige oplossingen. We stellen u graag 3 producten voor waarmee uw kapitaal en interesten gegarandeerd zijn.

Post Optima BestU spaart voor uzelf

In alle veiligheid:
Kapitaal en rentevoet zijn gegarandeerd


Individuele levensverzekering van Tak 21


Zoveel is duidelijk:
​​​​​​​
Uw geld heeft tijd nodig om te renderen: 8 jaar en 1 maand


Minimaal te investeren bedrag: €1000

MEER WETEN >
Post Optima JuniorU spaart voor uzelf

In alle veiligheid:
Kapitaal en rentevoet zijn gegarandeerd


Individuele levensverzekering van Tak 21


Zoveel is duidelijk:
​​​​​​​
U beslist op welke leeftijd het kapitaal beschikbaar wordt voor het kind: 18, 21 of 24 jaar. Maar het contract moet minsten 8 jaar en een dag duren.

MEER WETEN >
Post Optima PensionU spaart voor uzelf

In alle veiligheid:
Kapitaal en rentevoet zijn gegarandeerd


Individuele levensverzekering van Tak 21


Zoveel is duidelijk:
​​​​​​​
Uw contract moet minstens 10 jaar lopen. Bovendien is de vervaldatum ten vroegste de dag van uw 65ste verjaardag.

MEER WETEN >

Brutorendement: deze verzekeringen bieden een gegarandeerd rendement dat afhangt van de gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het moment van ontvangst van de premie – momenteel bedraagt die X% - eventueel aangevuld met een niet-gewaarborgde jaarlijkse winstdeling die elk jaar kan veranderen. De verzekeraar heeft noch de wettelijke verplichting, noch de contractuele verplichting om in een winstdeling te voorzien. De wijziging in de toepasselijke rentevoet wordt gecommuniceerd aan de klant via […]. De hieronder genoemde kosten en belastingen zijn niet inbegrepen in dit rendement.

Fiscaliteit: Een belasting van 2% op de verzekeringsverrichtingen is van toepassing op betaalde premies. Een roerende voorheffing van 30% wordt alleen geheven in geval van afkoop binnen de eerste acht jaar van het contract en wordt berekend op basis van een fictief rendement van minstens 4,75%.
In geval van overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn.
De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan later worden gewijzigd.

Kosten: [vermeld indien van toepassing:
- de kosten die van toepassing zijn bij de start, bij het aflopen op de vervaldatum of bij overlijden
- in welke gevallen het nodig is om een afkoopvergoeding te betalen en aan welk percentage
- beheerskosten

Risico: Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die van toepassing is op tak 21-producten. Het komt tussen als AG Insurance in gebreke blijft en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen is alleen de eerste 100.000 euro gegarandeerd. Voor het resterende bedrag draagt de spaarder dus het risico het volledig of gedeeltelijk te verliezen.

Deze producten zijn levensverzekeringen van tak 21, ontwikkeld door AG Insurance en onderworpen aan de Belgische wetgeving. Voor u op het product inschrijft, moet u de algemene voorwaarden en de kennisfiche lezen.Samen beschermen wie echt telt

Je leven zit vol vrolijke momenten. Maar soms gooien minder aangename wendingen je dagelijkse leven helemaal overhoop. En misschien ook dat van iedereen die je nauw aan het hart ligt.

VIVAY staat in deze moeilijke momenten aan je zijde. Dankzij de financiële ondersteuning van deze verzekeringen blijf je je gezin beschermen, ook in de meest delicate omstandigheden van het leven.

VERZEKERINGEN GEKOPPELD AAN EEN BELEGGINGSFONDS


En als we de beurs binnen uw bereik brengen?

Met de individuele levensverzekering tak 23 (gekoppeld aan een beleggingsfonds) van AG Insurance kunt u een hoger rendement verwachten dan met tak 21. Maar dit houdt noodzakelijkerwijs risico's in. Een tak 23-product brengt het risico met zich mee dat u het netto belegde kapitaal niet terugkrijgt.Mijn noden

De verzekeringen bij bpost bank kunnen heel wat aspecten dekken. Hieronder vindt u een aantal praktische links naar andere vormen van bescherming bij bpost bank.

Mijn pensioen

​​​​​​​U behoudt uw levensstandaard voor uw toekomstig pensioen en geniet nu van een belastingvermindering ter waarde van 30% van elk gestort bedrag.

Een huis kopen

​​​​​​​bpost bank biedt duidelijke oplossingen voor hypothecaire leningen zelfs ter waarde van 100% van het goed. 

Mijn familie beschermen

​​​​​​​Om beter te kunnen anticiperen op de grillen van het leven, moeten de nodige maatregelen getroffen worden zodat uw familie beschermd is bij zware klappen.

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, B-1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 
Als u niet tevreden bent van de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeussquare 35, B-1000 Brussel, www.ombudsman.as

Verzekeraar : AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be). Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, B-1000 Brussel. De verzekeringen worden u aangeboden via de kanalen van bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), bij de FSMA erkend als verbonden verzekeringsagent onder het nummer 25.275 cA-cBn

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert