Coronavirus: extra steunmaatregelUitstel van nulstelling in geval van een kredietopening (geoorloofde debetstand op een rekening die binnen drie maanden moet worden terugbetaald) met maximaal drie maanden.

Hier vindt u alle praktische informatie die u nodig heeft om de nulstelling voor kredietopeningen tot drie maanden te verlengen.

Onze teams staan klaar om u financieel te helpen door deze maatregel.

Gelieve op voorhand na te gaan of u al dan niet kan genieten van dit uitstel om onnodige verzoeken te vermijden. Het is van fundamenteel belang dat de steun in de eerste plaats en snel naar degenen gaat die deze het meest nodig hebben.

Wij danken u voor uw begrip.

U vindt hier alle voorwaarden voor deze verlenging van de nulstelling:

  1. Personen die in de periode van 1 mei tot en met 31 juli een uitstel van nulstelling hebben aangevraagd. Daarbij is het van belang dat de nulstellingstermijn nog niet verstreken is alvorens u om het uitstel van de nulstellingstermijn verzoekt.

  2. Minstens één van de kredietnemers lijdt een inkomensverlies als gevolg van de Coronacrisis. Voor koppels die op hetzelfde adres wonen, volstaat het dat één van beiden een inkomensverlies lijdt als gevolg van de Coronacrisis, als het krediet slechts aan één van hen  is toegekend. Het bewijs van deze inkomstenderving moet door de lener worden geleverd.

  3. Op het moment van het verzoek om uitstel van betaling bedraagt het totaal van de roerende activa op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank van de kredietnemer minder dan 25.000 euro. Pensioensparen wordt in deze berekening niet meegenomen.

Als u volledig voldoet aan de voorwaarden om voor deze steun in aanmerking te komen, verzoeken wij u de volgende informatie bij de hand te hebben voordat u met de procedure begint:

  1. Een kopie van beide zijden van uw elektronische identiteitskaart(en).

  2. Als u een werknemer bent: formulier C3.2 - vereenvoudigde aanvraag voor tijdelijke werkloosheid ingediend bij uw betaalinstantie.

  3. Als u zelfstandige bent: het overbruggingsformulier wegens een gedwongen onderbreking van de activiteit als gevolg van de Coronacrisis - ingediend via uw sociaal secretariaat.


Zodra deze documenten zijn verzameld:

  1. Vul het aanvraagformulier in voor een verlenging van de nulstelling in geval van een kredietopening om uw aanvraag officieel in te dienen​​​​​​​.
  2. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, vergezeld van de benodigde documenten, via e-mail op naar: BO.Credits@bpostbank.be.

U kunt uw dossier ook per post opsturen naar het volgende adres (verwerkingstijd duurt iets langer dan per e-mail):

bpost bank
Back Office Kredieten
​​​​​​​Markiesstraat 1, bus 2
1000 Brussel


Wij zullen uw dossier uiteraard zo snel mogelijk verwerken, zodra alle benodigde documenten zijn aangeleverd, rekening houdend met de beschikbare middelen en het aantal inkomende dossiers.


({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert