De Getrouwheidsspaarrekening

De Getrouwheidsspaarrekening wordt niet meer aangeboden sinds 09/07/2018. Deze pagina is uitsluitend voor klanten die al beschikken over een Getrouwheidsspaarrekening.

Uw geld is 100% beschikbaar en u kunt een reserve opbouwen zonder limieten

U haalt geld af als u het nodig heeft.
Geen minimum- en geen maximumbedrag.

Automatisch sparen

Om niet te vergeten te sparen, kunt u kiezen voor een permanente opdracht (gratis). Bepaal de periode, liefst in het begin van de maand, dan gaat het gemakkelijker.

Ze brengt jaarlijks interesten op*

Een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10% voor elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden  op de rekening staat. De rentes zijn op jaarbasis berekend.

Verzekering

Bij overlijden door een ongeval, keert de verzekering een uitkering uit aan uw naasten. Meer info vindt u hier.

Ze is fiscaal voordelig

De jaarlijkse interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot € 980/jaar per belastingplichtige (inkomensjaar 2022).
Daarbovenop wordt een roerende voorheffing van 15%/jaar geheven.

Meer informatie

De Getrouwheidsspaarrekening wordt niet meer aangeboden sinds 09/07/2018. De andere aangeboden spaarrekeningen kunt u hier vinden.

* Deze tarieven zijn van kracht op 01/04/2017 en kunnen veranderen naargelang de voorwaarden op de financiële markten. In dat geval brengen wij u hiervan op de hoogte via de rekeningafschriften of langs elektronische weg.

  • Risico op faillissement

In geval van faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling, boven de € 100.000 (het bedrag dat valt onder de depositogarantie).


  • Klachten en ombudsdiensten:

  • Niet helemaal tevreden? Neem contact op met ons per post via bpost bank nv, Customer Services, Markiesstraat 1, bus 2, 1000 Brussel of via e-mail aan quality@bpostbank.be. U kunt ook contact opnemen met de ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

  • ​​​​​​​

INFORMATIE EN NUTTIGE DIENSTEN

Type investering: gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur, van bpost bank, nv naar Belgisch recht.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert