Uw pensioen,

een prioriteit inzake beleggen

INTERVIEW

Dinsdag 30 mei 2018

Het is leuk om een vast inkomen te hebben. Misschien heeft u ook een bedrijfswagen of maaltijdcheques. Maar op een dag gaat u op pensioen en vallen deze voordelen weg. Mogelijk zal u zelfs extra zorg- en gezondheidskosten hebben. Als u weet dat uw wettelijk pensioen lager zal zijn dan uw huidige inkomen, dan begrijpt u ook dat het nooit te vroeg is om te beginnen met pensioensparen. Want het is vandaag dat u uw pensioen van morgen moet voorbereiden. bpost bank biedt u twee verschillende types producten naargelang het risico dat u bereid bent te nemen en het rendement dat u beoogt: pensioensparen via een levensverzekering of via een beleggingsfonds. Om u te helpen de verschillen tussen beide opties makkelijk te begrijpen, hebben we ze even voor u naast elkaar gezet in onderstaande tabel.


INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING TAK 21


  • • Categorie 1
  • • Verzekering Tak 21 – pensioensparen
  • • Recht op 100% terugbetaling van het kapitaal
  • ​​​​​​​(exclusief kosten en taksen) op vervaldag
  • • Vast rendement en eventuele winstdeelnemingen

PENSIOENSPAARFONDS


  • • Categorie 3
  • • Open fonds
  • • Kapitaal niet beschermd
  • • Hoog potentieel rendement, zonder garantie


​​​​​​​Pensioensparen is de eenvoudigste manier van beleggen. U zet elke maand een bedrag opzij zodat u later dezelfde levensstandaard kan aanhou ­ den als nu. Dit kan via een individuele levensverzekering Tak 21 of via een pensioenspaarfonds.

In beide gevallen geniet u:

• Belastingvermindering

U kan uw pensioenspaarplan aangeven in uw personenbelasting. Zo recupereert u 30% (of 25% in functie van het gestorte bedrag) van elk gestort bedrag, binnen de grenzen van de fiscaal aftrekbare bedragen en uw persoonlijke situatie.

Tot 2017 bedroeg het maximaal aftrekbare bedrag voor pensioen ­ sparen € 960. Voor elke storting van € 960 of minder recupereerde u 30% van het gestorte bedrag. Vanaf 2018 kan u meer sparen voor uw pensi ­ oen dankzij een tweede plafond van € 1.230. Hierbij recupereert u 25% van het gestorte bedrag**. Elk jaar wordt er slechts belastingverminde ­ ring toegekend voor stortingen voor één pensioenspaarrekening of één levensverzekering. Indien u meerdere bedragen heeft gestort voor verschil ­ lende contracten (bij één of meerdere instellingen) moet u zelf bepalen welk contract u op uw belastingaangifte wenst te vermelden.

• Sparen op eigen ritme

Uw persoonlijk plan wordt opgesteld op basis van uw huidige inkomen en het bedrag dat u reeds heeft gespaard. U kan al beginnen pensioensparen vanaf kleine bedragen.

De pensioenspaarverzekering

Over het algemeen bereikt een pensioenverzekering de vervaldag op het ogenblik van uw wettelijk pensioen of het kan dienen om uw nabestaanden een kapitaal na te laten bij vroegtijdig overlijden. Een Tak 21 is een spaarproduct in de vorm van een levensverzekering, waarbij u zekerheid krijgt over uw spaargeld en wat het kan opbrengen.

• Kapitaalbescherming
U kan op beide oren slapen, want op het einde van de overeenkomst heeft u bij leven recht op 100% terugbetaling van uw netto -kapitaal. Dit is de som van al uw premies, zonder taksen en eventuele kosten.

• Gewaarborgde rentevoet
De gewaarborgde rentevoet voor uw premies is de rentevoet die geldig is op het ogenblik van de storting.

Winstdeelneming Naargelang de economische conjunctuur kan u jaarlijks een winstdeelneming worden toegekend.

• Sparen op uw ritme
U kan al pensioensparen vanaf kleine bedragen gedurende een periode van minimaal 10 jaar.

• Twee formules
Tot 2017 bedroeg het maximaal aftrekbaar bedrag voor pensioensparen € 960. Dit bedrag ligt hoger bij langetermijnsparen: maximum € 2.310. U kan kiezen voor een van beide of voor een combinatie van de twee.

U kiest zelf de persoon die uw geld krijgt in het geval u zou overlijden voor het einde van de overeenkomst. Op het kapitaal bij overlijden kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Het pensioenspaarfonds

Naargelang uw profiel, doelstellin ­ gen, kennis en ervaring kan ook het pensioenspaarfonds een manier zijn om uw geld meer te laten opbrengen in voorbereiding van uw pensioen.

• Kapitaalbescherming
Anders dan bij de pensioenspaarverzekering, is het kapitaal niet gegarandeerd.

• Potentieel rendement
Het doel van het pensioenspaarfonds is dan ook een zo hoog mogelijk rendement te bieden op lange termijn en de risico’s te beperken door een spreiding van de beleggingen in alle types van activaklassen (aandelen, obligaties, liquiditeiten …) en door een actief beheer. Het potentieel rendement ligt hoger dan bij een belegging in een verzekering. Om een hoger rendement te bekomen is het van belang om wat risico’s te nemen. Deze belegging is vooral interessant voor jonge beleggers.

• Sparen op uw ritme
U kan al beginnen pensioensparen vanaf kleine bedragen.

Neem contact op met uw financieel expert voor meer informatie over de formule die het beste bij u past.


Wenst u meer te weten over deze mogelijkheden om te beleggen?
Aarzel niet om een afspraak te maken met een van onze finacieel experten. 

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert