Let op, geld lenen kost ook geld.

Energielening

Zonnepanelen, isolatie, dubbel glas, alle energiebesparende maatregelen financiert u in alle vrijheid met een energielening.

Renovatielening

Uw woning opfrissen of zelfs grondig renoveren kan perfect met een renovatielening, op maat én in alle vrijheid.

Autolening

Of u nu gaat voor een auto, een bestelwagen, een moto of een mobilhome, nieuw of tweedehands, doe het met een autolening op maat.

Persoonlijke lening

Een mooie reis maken? Een kind op kot? Een nieuw interieur? Realiseer uw plannen met een persoonlijke lening. 
​​​​​​​

*Kredietvorm: lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door bpost bank (Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471 RPR Brussel, IBAN BE49 0000 0007 5071 BIC BPOTBEB1), kredietgever, en van de ondertekening van uw kredietcontract. Om energiebesparende werken te financieren ter waarde van 7800 bedraagt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 1,59% op 17/01/2018 (vaste jaarlijkse debetrente: 1,59% ). 36 maanden x 221,98€ = 7991,28€. 

** Kredietvorm: lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door bpost bank, kredietgever, en van de ondertekening van uw kredietcontract. Representatief voorbeeld: voor een lening van 10.000 € bedraagt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 4,90% (vaste jaarlijkse debetrente: 4,90 %). 48 maanden x 229,35 € = 11.008,80 €. JKP buiten de actieperiode: 12,50 % voor een bedrag van 2.500 € tot 5.000 € en 9,99% voor een bedrag van 5.001 € tot 75.000 €. Aanbod enkel voor leningen op afbetaling voor persoonlijke doeleinden met een looptijd van 48 maanden.Hoe uw lening op maat aanvragen? Heel eenvoudig.

Iedereen is uniek. Daarom hebben we verschillende mogelijkheden om uw lening aan te vragen. U kiest naargelang uw voorkeuren, gewoontes en tijdsindeling. Doe eerst vrijblijvend een simulatie. 

Vul het aanvraagformulier in door op onderstaande knop "Mijn lening online aanvragen" te klikken. Snel, veilig, waar en wanneer u zelf wenst. U gebruikt hiervoor best een (portable) PC om het gebruiksgemak te vergroten.

Om uw lening telefonisch aan te vragen, belt u naar het nummer 02/278.50.39 (ma - vrij 8u tot 19u en za 8u30-16u30).We plannen dan samen een moment in om dit telefonisch af te handelen met uw financieel expert .

Om uw lening in een bpost kantoor aan te vragen, neemt u best een afspraak met uw financieel expert en gaat u langs in uw dichtstbijzijnd kantoor. Uw financieel expert geeft u raad en advies bij het nemen van de juiste lening.

Noteer dat de persoonsgegevens die u via het telefonisch gesprek zal meedelen, zullen verwerkt worden door bpost bank, NV, Markiesstraat 1 bus 2 te 1000 Brussel, met het oog op de analyse van uw kredietaanvraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd beslissingsproces. In dit proces wordt rekening gehouden met uw solvabiliteit en terugbetalingscapaciteit. In deze contekst kunnen uw gegevens eveneens overgemaakt worden aan Atradius ICP zodat deze kan bepalen of de Bank kan genieten van een kredietverzekering en, zo ja, om deze verzekering te kunnen beheren. Zowel bpost bank als Atradius ICP kunnen de Centrale voor de Kredieten aan Particulieren raadplegen. Klik hier voor meer informatie over de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens alsook over uw rechten en hun uitvoeringsmodaliteiten. In welke gevallen kan u genieten van een energielening?

 • - de vervanging of het onderhoud van een oude stookketel
 • - de plaatsing van een domoticasysteem om het energieverbruik te optimaliseren
 • - de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
 • - de installatie van een warmtepomp
  • - de plaatsing van een pelletkachel
  • - een energie-audit voor uw woning
 • ​​​​​​​

 • - de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen, of door een kamerthermostaat met tijdschakeling
 • - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
 • - de plaatsing van een groen dak
 • - de plaatsing van hoogrendementsbeglazing
 • - isolatie van daken, vloeren en muren​​​​​​​

De persoonlijke lening in alle duidelijkheid

U bepaalt het bedrag en de looptijd

Van €2.500 tot €75.000
U kiest het bedrag in functie van uw noden. 

Voor alle duidelijkheid:
​​​​​​​
De goedkeuring van de lening zal afhangen van uw terugbetalingscapaciteit.

Terugbetalen zonder verrassingen

De rentevoet, de maandelijkse aflossingen en de looptijd liggen vast.

Voor alle duidelijkheid:
​​​​​​​
De rentevoet en de looptijd zijn afhankelijk van het geleende bedrag
Maak een simulatie om er een idee van te hebben.

Het volledige bedrag wordt in één keer gestort

De som wordt rechtstreeks op uw rekening gestort (behalve Carplan).

​​​​​​​Voor alle duidelijkheid:
​​​​​​​
U kent vooraf uw aflossingen.

Veiliger met de optionele verzekering

De verzekering* via AG dekt u in geval van invaliditeit of uw naasten in geval van overlijden.

Voor alle duidelijkheid:
In ruil voor de verzekerde garanties, wordt een bijdrage voorzien ten laste van de verzekeringnemer. Deze bijdrage wordt bepaald op basis van het bedrag, de rentevoet en de duur van de lening die gekoppeld is aan de huidige verzekering.
De bijdrage, waarvan het bedrag op het toetredingsformulier staat vermeld, bestaat uit een betaling van een uniek bedrag (belasting inbegrepen).


AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel). bpost bank NV, erkend onder FSMA-nr. 016.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance.

De Verzekering Lening op Afbetaling is een jaarlijks verlengbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht dat bpost bank bij AG Insurance heeft afgesloten en waartoe u kunt toetreden. Deze toetreding is facultatief en eindigt op de datum die overeenkomt met de laatst voorziene afbetaling van het vast afbetalingsplan, of eerder wanneer u (gratis) vervroegd opzegt of als het collectieve contract wordt stopgezet.
De voornaamste gedekte risico's:
  Bij overlijden van de verzekerde, aflossing van het nog verschuldigde saldo van de lening op die datum
  In geval van volledige invaliditeit na het verstrijken van de wachttijd van 90 dagen, betaalt de verzekeraar de maandelijkse aflossingen van het krediet conform de uitvoeringsbepalingen beschreven in de algemene voorwaarden.
De voornaamste niet-gedekte risico's:
  Overlijden of invaliditeit als gevolg van ziekten (of ongevallen) die dateren van vóór de toetreding
  Overlijden door zelfmoord in het jaar volgend op de toetredingsdatum
  Invaliditeit als gevolg van een psychische, subjectieve of zenuwaandoening
Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen, beperkingen en toetredingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw bpost-kantoor of via deze link.

 Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be. 
Als de oplossing voorgesteld door bpost bank of AG Insurance u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Kredietvorm: lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door bpost bank, kredietgever, en van de ondertekening van uw kredietcontract.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):