Uw lening op maat

Energie besparen?

Energie besparen of betere isolatie nodig? Met de energielening tegen een tarief van 1,59% kunt u onder meer de volgende werken financieren: zonnepanelen, zuinige warmwatersystemen, isolatie, isolerende beglazing, energiezuinige verwarmings– en ventilatiesystemen, enz. Doe een simulatie en vraag uw energielening vandaag nog aan.

*Kredietvorm: lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door bpost bank (Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471 RPR Brussel, IBAN BE49 0000 0007 5071 BIC BPOTBEB1), kredietgever, en van de ondertekening van uw kredietcontract. Om energiebesparende werken te financieren ter waarde van 7800 bedraagt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 1,59% op 17/01/2018 (vaste jaarlijkse debetrente: 1,59% ). 36 maanden x 221,98€ = 7991,28€. 


Let op, geld lenen kost ook geld.Hoe uw persoonlijke lening aanvragen?

In 3 eenvoudige stappen 

De persoonlijke lening van bpost bank is een krediet op maat: u kiest het bedrag dat u nodig hebt en het bedrag dat u wenst te lenen. Maak, nadat u een simulatie heeft gemaakt, uw aanvraag online in. Dien uw aanvraag online in. Onze expert stelt u de oplossing voor die het best beantwoordt aan uw situatie. 

SIMULEER UW PERSOONLIJK LENING

Gebruik onderstaande simulator om te weten te komen welk bedrag u kunt lenen. Valt het mee? Dien uw aanvraag online in.

DIEN UW AANVRAAG ONLINE IN

U heeft de simulatie beëindigd? Dien uw aanvraag online in door op de knop "Verder gaan met mijn online aanvraag" te drukken. Wij bestuderen uw dossier zorgvuldig en raadplegen de bestanden van de Nationale Bank.

AFRONDEN

Eens uw dossier is aanvaard, sturen we de overeenkomst op ter ondertekening. Van zodra we uw contract, samen met de andere vereiste documenten, ondertekend ontvangen, zal het geld in één keer gestort worden op uw rekening of op de rekening van de verkoper (enkel geldig in het kader van de verkoop van een wagen).

De persoonlijke lening in alle duidelijkheid

U bepaalt het bedrag en de looptijd

Van €2.500 tot €75.000
U kiest het bedrag in functie van uw noden. 

Voor alle duidelijkheid:
​​​​​​​
De goedkeuring van de lening zal afhangen van uw terugbetalingscapaciteit.

Terugbetalen zonder verrassingen

De rentevoet, de maandelijkse aflossingen en de looptijd liggen vast.

Voor alle duidelijkheid:
​​​​​​​
De rentevoet en de looptijd zijn afhankelijk van het geleende bedrag
Maak een simulatie om er een idee van te hebben.

Het volledige bedrag wordt in één keer gestort

De som wordt rechtstreeks op uw rekening gestort (behalve Carplan).

​​​​​​​Voor alle duidelijkheid:
​​​​​​​
U kent vooraf uw aflossingen.

Veiliger met de optionele verzekering

De verzekering* via AG dekt u in geval van invaliditeit of uw naasten in geval van overlijden.

Voor alle duidelijkheid:
De premie bedraagt 3% van de maandelijkse aflossing (incl. kosten en taksen), maar vermijdt zorgen m.b.t. terugbetalingen.
​​​​​​​
In ruil voor de verzekerde garanties, wordt een bijdrage voorzien ten laste van de verzekeringnemer. Deze bijdrage wordt bepaald op basis van het bedrag, de rentevoet en de duur van de lening die gekoppeld is aan de huidige verzekering.
De bijdrage, waarvan het bedrag op het toetredingsformulier staat vermeld, bestaat uit een betaling van een uniek bedrag (belasting inbegrepen).


AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel). bpost bank NV, erkend onder FSMA-nr. 016.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance.

De Verzekering Lening op Afbetaling is een jaarlijks verlengbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht dat bpost bank bij AG Insurance heeft afgesloten en waartoe u kunt toetreden. Deze toetreding is facultatief en eindigt op de datum die overeenkomt met de laatst voorziene afbetaling van het vast afbetalingsplan, of eerder wanneer u (gratis) vervroegd opzegt of als het collectieve contract wordt stopgezet.
De voornaamste gedekte risico's:
  Bij overlijden van de verzekerde, aflossing van het nog verschuldigde saldo van de lening op die datum
  In geval van volledige invaliditeit na het verstrijken van de wachttijd van 90 dagen, betaalt de verzekeraar de maandelijkse aflossingen van het krediet conform de uitvoeringsbepalingen beschreven in de algemene voorwaarden.
De voornaamste niet-gedekte risico's:
  Overlijden of invaliditeit als gevolg van ziekten (of ongevallen) die dateren van vóór de toetreding
  Overlijden door zelfmoord in het jaar volgend op de toetredingsdatum
  Invaliditeit als gevolg van een psychische, subjectieve of zenuwaandoening
Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen, beperkingen en toetredingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw bpost-kantoor of via deze link.

 Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be. 
Als de oplossing voorgesteld door bpost bank of AG Insurance u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Kredietvorm: lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door bpost bank, kredietgever, en van de ondertekening van uw kredietcontract.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u vragen of een suggestie? Neem ​​​​​​​gerust contact op met ons. 

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert

Vind een kantoor in uw buurt