Coronavirus : extra steunmaatregelHet uitstellen van de aflossing van uw hypothecair krediet.

Hier vindt u alle praktische informatie over het uitstellen van de aflossing van uw hypothecair krediet.

Onze teams staan klaar om u financieel te helpen door de terugbetaling van uw hypothecair krediet uit te stellen, als onderdeel van het plan om de financiële gevolgen van het coronavirus te bestrijden.

Om de mensen die er het meeste nood aan hebben in staat te stellen bij voorrang te profiteren van deze uitzonderlijke maatregelen, vragen wij u vooraf te controleren of u al dan niet kunt genieten van dit uitstel.
​​​​​​​Het is van fundamenteel belang dat de steun eerst en vooral gaat naar degenen die deze het hardst nodig hebben. Wij danken u voor hen.


U vindt alle voorwaarden en antwoorden op de lijst met veelgestelde vragen over dit uitstel op de website van Febelfin, de Federatie van Belgische financiële instellingen.

Febelfin heeft vragen en antwoorden verzameld rond betalingsuitstel van het hypothecair krediet van particulieren, raadpleeg deze hier.


Als u effectief voldoet aan de voorwaarden om voor deze steun in aanmerking te komen, zorg er dan voor dat u over de volgende informatie beschikt voordat u met de procedure begint:

  1. Een kopie van beide zijden van uw elektronische identiteitskaart(en).
  2. Als u een werknemer bent: formulier C3.2 - vereenvoudigde aanvraag voor tijdelijke werkloosheid ingediend bij uw betaalorgaan.
  3. Als u zelfstandig ondernemer bent: informatieformulier - toegangspoortrecht vanwege een gedwongen onderbreking van de activiteit als gevolg van de coronaviruscrisis - ingediend via uw Sociaal Secretariaat.
  4. Als uw maandelijkse netto gezinsinkomen (*) lager is dan of gelijk aan 1700 €:
      - Werknemers: loonfiche(s) voor de maand februari 2020
      - Zelfstandigen: de door een boekhouder gecertifieerde resultatenrekening van 2019 en laatste rekeningafschrift in geval van vervangingsinkomens

(*) Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kinderbijslag, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.

Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kinderbijslag, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.

Voor kredietnemers waarvan het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 €: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Wanneer deze periode achter de rug is, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.

Voor alle andere kredietnemers: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen. Wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.


Zodra deze documenten zijn verzameld, gelieve het volgende te doen:

1. Vul het aanvraagformulier voor uitstel van aflossing van een hypothecair krediet in om uw verzoek om uitstel officieel in te dienen
2. Stuur de vereiste documenten, naar behoren ingevuld, per e-mail naar het volgende adres : Ch-hk-BPD@stater.be


U kunt uw dossier ook per post opsturen naar het volgende adres:

Stater
Kanselarijstraat 17A
1000 Brussel
België


Uiteraard zullen wij uw dossier zo snel mogelijk verwerken, voor zover alle gevraagde documenten werden bezorgd, en rekening houdend met de beschikbare middelen en het aantal inkomende dossiers.

Dank u voor uw begrip.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert