De hypothecaire lening

in alle vrijheid!

bpost bank onderscheidt zich van andere financiële instellingen door heel wat voordelen aan te bieden: vrijheid, eenvoud, transparantie, toegankelijkheid. Zoveel is duidelijk.

Heeft u een project? Laten we erover spreken!Waarom bij bpost bank?

Omdat uw financieel expert uw bondgenoot is en omdat we u de keuze laten.

Nadat u een afspraak hebt vastgelegd op een moment dat u goed uitkomt, ontvangt onze expert u in het kantoor, in een discrete en comfortabele ruimte. Eerst luistert hij naar u, vervolgens legt hij de voordelen en formules van de hypothecaire lening uit en ten slotte kiezen jullie samen de oplossing op maat van uw situatie, uw project.

Wat is een hypothecaire lening?

Voor wie?

U moet minstens 18 jaar zijn. 
De financieel expert bekijkt uw financiële situatie (inkomsten, lasten, enz.).

Dit is een belangrijke stap omdat ze voorkomt dat u zich engageert voor meer dan u aankunt.

Bepaal het doel: aankopen, bouwen, herfinancieren, vervroegde terugbetaling bij echtscheiding, enz.

Welke kosten?

De kosten bedragen gemiddeld 15 tot 16% van de aankoopprijs: dossierkosten, expertisekosten, registratierechten, notariskosten, enz. Hierbij komen nog de kosten die gepaard gaan met het aangaan van een lening. Het percentage is indicatief. De registratierechten verschillen naargelang de regio. 
U kunt deze kosten berekenen met de simulator op www.notaris.be 


Houd zeker rekening met deze onvermijdelijke kosten bij het maken van uw berekeningen.

Vaste of variabele rentevoet?

Vast: de rentevoet blijft de hele looptijd van uw lening gelijk. U kent op voorhand het totaalbedrag van uw terugbetalingen. Geruststellend want u komt niet voor verrassingen te staan.
Variabel: de rentevoet wordt herzien op voorziene vervaldagen (jaarlijks of om de 5 of 10 jaar, naargelang de gekozen formule). 
De initiële rentevoet is aantrekkelijker en u geniet van eventuele dalingen. Maar opgelet, ook een stijging is mogelijk.

Welk bedrag?

Alles hangt af van de waarde van het goed, van uw inkomsten en van het soort lening.

Het meest redelijke is dat de maandelijkse afbetalingen niet meer dan 1/3 van uw financiële inkomsten bedragen.

Welke looptijd?

Van 10 tot 30 jaar. 
Hoe langer uw hypothecaire lening over de tijd gespreid is, hoe lager de maandelijkse afbetalingen zijn.

Hoe langer uw hypothecaire lening duurt, hoe belangrijker de rentevoet en de totale kost van uw lening zullen zijn.

Welke fiscale voordelen?

Bij de aankoop van een woning kunt u, naargelang de regio waar u koopt, genieten van fiscale voordelen.

In België evolueert de reglementering geregeld. Uw expert kan u de laatste cijfers geven.

SIMULATOR


Wilt u een eerste schatting van uw budget?

Maak gebruik van deze simulator. 

Een simulatie kan u een eerste idee geven van wat uw hypothecaire lening u zal kosten. Er zijn twee mogelijkheden: u kiest voor het bedrag dat u wilt lenen of voor het bedrag dat u maandelijks wilt afbetalen.

U neemt in een volgende fase contact op met een van onze experts om hem of haar uw project uit de doeken te doen en om er samen over te spreken. 

De resultaten van deze simulatie zijn louter indicatief. Ze zijn berekend op basis van een rentevoet die mogelijk is als u tot 80% van de waarde van het goed leent, u daarnaast na aftrek van de kosten van al uw kredieten minimaal €2.000 overhoudt (of €1.500 voor een alleenstaande) en ten slotte de maandelijkse afbetalingslasten maximaal 40% bedragen van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht in uw kantoor.

Representatief voorbeeld: een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, met 100% hypotheek (quotiteit 100%) voor een geleend bedrag van €115.000. JKP (Jaarlijks Kosten Percentage) van 3,97%  inclusief jaarlijkse vaste debetrentevoet (3,17%), dossierkosten (€500), schattingskosten (€200), registratierechten vestiging hypotheek (€1.265), vast recht registratiekosten (€60,5), registratierechten bijlage bij de hypotheekakte (€ 121), recht op geschriften (€50), hypothecaire inschrijvingsrechten (€379,5), aktekosten notaris (€1.210), retributie hypotheekbewaarder (€220), jaarlijkse premie voor de verplichte verzekering voor het gebouw (€319,34) - maandelijkse constante aflossing van €552,84 in 300 maanden, totaalbedrag kapitaal + interesten: €165.852. Totaal verschuldigd bedrag (kapitaal + interesten + kosten): €177.770,50. Rentevoet zonder voorwaardelijke korting.De schuldsaldoverzekering: geruststellend

​​​​​​​

Een overlijden is steeds een zware beproeving. In eerste instantie emotioneel, maar ook financieel. Dankzij de schuldsaldoverzekering moet u zich minder zorgen maken: de lening die u aangaat is verzekerd. Als u kiest voor 100% dekking, bent u er zeker van dat uw naasten hun huidige levensstandaard kunnen behouden. Als u overlijdt terwijl de lening nog niet volledig is terugbetaald, wordt deze volledig afgelost. Uw familie moet niets overnemen.

Een soepel product
Wordt uw lening geherfinancierd? Uw schuldsaldoverzekering kan aangepast worden (aan specifieke voorwaarden).  

Fiscaal interessant
Onder bepaalde voorwaarden zijn de premies fiscaal aftrekbaar.

En bijzonder eenvoudig
Enige premie, periodieke premies, risicopremie: u kiest de betalingswijze.

De schuldsaldoverzekering is vaak verplicht voor vastgoedprojecten. Het tarief varieert in functie van bepaalde criteria: uw leeftijd, uw body mass index (BMI), uw rookgewoontes en het geleende bedrag. Deze criteria laten de verzekeraar toe het overlijdensrisico te evalueren en de premie te bepalen. We vragen u om een vragenlijst in te vullen. 

U kiest zelf het percentage van de dekking en het type van de premie:

• Eenmalige premie: u betaalt de volledige premie in één keer.

• Periodieke premies: u betaalt gedurende 2/3 van de looptijd van uw lening een jaarlijkse vaste premie.

• Risicopremies: u betaalt een jaarlijkse premie in functie van uw overlijdensrisico.

U kunt de overeenkomst aanpassen bij herfinanciering van uw lening.

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun schuldsaldoverzekering, voor het woonkrediet voor de verwerving of verbouwing van de eigen en enige gezinswoning.

Is steeds uitgesloten van de dekking, overlijden van de verzekerde:

• veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van een van de begunstigden van de overeenkomst;

• door zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst;

• in België, als gevolg van zijn deelname aan een (burger)oorlog.

Deze opsomming is niet exhaustief. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden of bij uw expert.

De schuldsaldoverzekering, een overlijdensverzekering naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met een dekking voor bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door bpost bank.
AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 –
www.aginsurance.be), Belgische verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder de code 0079 en onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471, ingeschreven onder het nummer 016.290A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.
Klachten kunt u indienen bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing van bpost bank of AG Insurance, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel.Hoe uw project goed voorbereiden?

bpost bank legt het uit in 3 stappen. Een hypothecaire lening afsluiten, daar gaat u niet lichtjes over. Enkele tips om u te helpen. 

EERSTE GESPREK

Maak een afspraak met uw financieel expert. Hij ontvangt u in een aangepaste ruimte. Hij onderzoekt uw project en beantwoordt uw vragen.

VOORSTEL

Indien u wenst en indien uw dossier het toelaat, wordt u een voorstel gedaan op maat van uw behoeften.

AANVRAAG

Dien uw aanvraag in samen met uw financieel expert. Onze kredietafdeling analyseert uw vraag en als ze aanvaard wordt, geven we haar door aan uw notaris, die de laatste details zal regelen.

U moet enkel nog de verschillende aktes ondertekenen binnen de 4 maanden.

GOED OM TE WETEN:

Alvorens u een afspraak maakt met een financieel expert, is het belangrijk te beantwoorden aan onderstaande criteria:

- U hebt een concreet plan in gedachten. Zonder een concreet plan is het moeilijk u een juiste schatting te bezorgen.
- Zelfs als bpost bank u tot 100% van de waarde van uw woning kan lenen, is het noodzakelijk dat u een minimum aan eigen fondsen hebt. Die fondsen dienen om de notariskosten en registratierechten te dekken.
- U moet, omwille van de terugbetalingscapaciteiten, over regelmatige inkomsten beschikken (salaris, huuropbrengst, enz.)

Hebt u een positief antwoord op deze vragen? Maak dan snel een afspraak met uw financieel expert op 02/278.50.39 of via het onderstaand formulier.

Lijst van documenten die u moet meebrengen naar uw afspraak met uw financieel expert:

•    Uw identiteitskaart
•    Uw laatste 3 loonbrieven als u werknemer bent
•    Uw laatste kwartaaloverzicht als u zelfstandige bent
•    Het bedrag van uw eventuele andere inkomsten
•    Het bedrag van uw eventuele andere leningen
•    Bij een aankoop: de waarde van het goed of de grond
•    De overeenkomst als die al ondertekend is
•    Bij nieuwbouw: de geschatte prijs van de werken en de grond
•    Bij herfinanciering van de lening: het bedrag van het contract, het nog terug te betalen bedrag en de looptijd


Te vermijden valkuilen

bpost bank geeft u goede raad bij uw lening

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert