Waarom bij bpost bank?

bpost bank onderscheidt zich van andere financiële instellingen door heel wat voordelen aan te bieden: vrijheid, eenvoud, transparantie, toegankelijkheid.

Wij zijn er u te helpen de juiste keuze te maken.

Benieuwd hoeveel u kunt lenen? In onze simulatietool kan u kiezen tussen het bedrag dat u wilt lenen of hoeveel u maandelijks wenst af te betalen. Een simulatie kan u een eerste idee geven van wat uw hypothecaire lening u zal kosten.

Nadien kan u contact opnemen met onze kredietexperten om hem of haar uw project uit de doeken te doen en om er samen over te spreken. Het is heel eenvoudig: u vult het formulier in door op de rechtse knop "Maak uw afspraak" te drukken. Wij bellen u dan terug voor het vastleggen van een afspraak in een kantoor naar keuze.

Samen kiezen jullie dan de oplossing op maat van uw situatie, uw project.
Simuleer uw lening

SIMULATOR


Wilt u een eerste schatting van uw budget?

Maak gebruik van deze simulator. 

Een simulatie kan u een eerste idee geven van wat uw hypothecaire lening u zal kosten. Er zijn twee mogelijkheden: u kiest voor het bedrag dat u wilt lenen of voor het bedrag dat u maandelijks wilt afbetalen.

U neemt in een volgende fase contact op met een van onze experts om hem of haar uw project uit de doeken te doen en om er samen over te spreken. 

De resultaten van deze simulatie zijn louter indicatief. Ze zijn berekend op basis van een rentevoet die mogelijk is als u tot 80% van de waarde van het goed leent. Voor meer informatie kunt u terecht in uw kantoor.

Representatief voorbeeld: een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, met 100% hypotheek (Loan to Value 100%) voor een geleend bedrag van €115.000. JKP (Jaarlijks Kosten Percentage) van 5,56%  inclusief jaarlijkse vaste debetrentevoet (4,75%), dossierkosten (€500), schattingskosten (€200), registratierechten vestiging hypotheek (€1.265), vast recht registratiekosten (€60,5), registratierechten bijlage bij de hypotheekakte (€ 121), recht op geschriften (€50), hypothecaire inschrijvingsrechten (€379,5), aktekosten notaris (€1.210), retributie hypotheekbewaarder (€230), jaarlijkse premie voor de verplichte verzekering voor het gebouw (€319,34) - maandelijkse constante aflossing van €649,04 in 300 maanden, totaalbedrag kapitaal + interesten: €194.712,00. Totaal verschuldigd bedrag (kapitaal + interesten + kosten): €206.690,50. Rentevoet zonder voorwaardelijke korting.

Te vermijden valkuilen

bpost bank geeft u goede raad bij uw leningHoe uw project goed voorbereiden?

bpost bank legt het uit in 3 stappen. Een hypothecaire lening afsluiten, daar gaat u niet lichtjes over. Enkele tips om u te helpen. 

GOED OM TE WETEN:

Alvorens u een afspraak maakt met een financieel expert, is het belangrijk te beantwoorden aan onderstaande criteria:

- U hebt een concreet plan in gedachten. Zonder een concreet plan is het moeilijk u een juiste schatting te bezorgen.
- Zelfs als bpost bank u tot 100% van de waarde van uw woning kan lenen, is het noodzakelijk dat u een minimum aan eigen fondsen hebt. Die fondsen dienen om de notariskosten en registratierechten te dekken.
- U moet, omwille van de terugbetalingscapaciteiten, over regelmatige inkomsten beschikken (salaris, huuropbrengst, enz.)

Hebt u een positief antwoord op deze vragen? Maak dan snel een afspraak met uw financieel expert op 02/278.50.39 of via het onderstaand formulier.

EERSTE GESPREK

Maak een afspraak met uw financieel expert. Hij ontvangt u in een aangepaste ruimte. Hij onderzoekt uw project en beantwoordt uw vragen.

VOORSTEL

Indien u wenst en indien uw dossier het toelaat, wordt u een voorstel gedaan op maat van uw behoeften.

AANVRAAG

Dien uw aanvraag in samen met uw financieel expert. Onze kredietafdeling analyseert uw vraag en als ze aanvaard wordt, geven we haar door aan uw notaris, die de laatste details zal regelen.

U moet enkel nog de verschillende aktes ondertekenen binnen de 4 maanden.

Lijst van documenten die u moet meebrengen naar uw afspraak met uw financieel expert:

•    Uw identiteitskaart
•    Uw laatste 3 loonbrieven als u werknemer bent
•    Uw laatste kwartaaloverzicht als u zelfstandige bent
•    Het bedrag van uw eventuele andere inkomsten
•    Het bedrag van uw eventuele andere leningen
•    Bij een aankoop: de waarde van het goed of de grond
•    De overeenkomst als die al ondertekend is
•    Bij nieuwbouw: de geschatte prijs van de werken en de grond
•    Bij herfinanciering van de lening: het bedrag van het contract, het nog terug te betalen bedrag en de looptijd


Schuldsaldoverzekering

U wilt niet dat uw lening een last wordt voor uw naasten?

Een schuldsaldoverzekering is een geruststellend, flexibel en aanpasbaar product.

Wat is een hypothecaire lening?

Voor wie?

U moet minstens 18 jaar zijn. 
De financieel expert bekijkt uw financiële situatie (inkomsten, lasten, enz.).

Dit is een belangrijke stap omdat ze voorkomt dat u zich engageert voor meer dan u aankunt.

Bepaal het doel: aankopen, bouwen, herfinancieren, vervroegde terugbetaling bij echtscheiding, enz.

Welke looptijd?

Van 10 tot 30 jaar. 
Hoe langer uw hypothecaire lening over de tijd gespreid is, hoe lager de maandelijkse afbetalingen zijn.

Hoe langer uw hypothecaire lening duurt, hoe belangrijker de rentevoet en de totale kost van uw lening zullen zijn.

Vaste of variabele rentevoet?

Vast: de rentevoet blijft de hele looptijd van uw lening gelijk. U kent op voorhand het totaalbedrag van uw terugbetalingen. Geruststellend want u komt niet voor verrassingen te staan.
Variabel: de rentevoet wordt herzien op voorziene vervaldagen (jaarlijks of om de 5 of 10 jaar, naargelang de gekozen formule). 
De initiële rentevoet is aantrekkelijker en u geniet van eventuele dalingen. Maar opgelet, ook een stijging is mogelijk.

Welk bedrag?

Alles hangt af van de waarde van het goed, van uw inkomsten en van het soort lening.

Het meest redelijke is dat de maandelijkse afbetalingen niet meer dan 1/3 van uw financiële inkomsten bedragen.

Welke kosten?

De kosten bedragen gemiddeld 15 tot 16% van de aankoopprijs: dossierkosten, expertisekosten, registratierechten, notariskosten, enz. Hierbij komen nog de kosten die gepaard gaan met het aangaan van een lening. Het percentage is indicatief. De registratierechten verschillen naargelang de regio. 
U kunt deze kosten berekenen met de simulator op www.notaris.be. Houd zeker rekening met deze onvermijdelijke kosten bij het maken van uw berekeningen.

Welke fiscale voordelen?

Bij de aankoop van een woning kunt u, naargelang de regio waar u koopt, genieten van fiscale voordelen.

In België evolueert de reglementering geregeld. Uw expert kan u de laatste cijfers geven.

Aankoop financieren in het buitenland?

bpost bank kan u ook helpen bij het financieren van aankopen in het buitenland en dit in landen die deel uitmaken van de EER en EVA. U moet wel eigenaar zijn van een onroerend goed in België waarop we een hypotheek kunnen nemen. Wenst u meer info, maak dan gerust een afspraak met uw financieel expert.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert