Contact

Hebt u een specifieke vraag over een product of dienst? We verzamelden voor u de meeste gestelde vragen op een overzichtelijke en duidelijke manier.

We trachten u steeds de beste dienstverlening te geven. Hebt u toch een klacht over een product of dienst, dan kunt u via verschillende kanalen contact met ons opnemen.Hoe kunt u een klacht indienen?

Bij bpost bank zetten we elke dag ons beste beentje voor om u de juiste producten en diensten aan te bieden.
​​​​​​​Hebt u toch een klacht? Laat het ons gerust weten. Zo helpt u ons om de kwaliteit van onze dienstverlening nog te verbeteren.

In uw postkantoor vindt u altijd een medewerker die luistert en tijd voor u maakt.
De financieel expert van uw postkantoor kent u het best.

We raden u aan om eerst met hem of haar contact op te nemen. In de meeste gevallen kunnen problemen onmiddellijk ter plaatse worden opgelost. 

Maak een afspraak in een kantoor naar keuze op het nummer 02 278 50 32.

Vind het dichtstbijzijnde postkantoor

Kunt u niet naar een postkantoor gaan of contact opnemen met een financieel expert, dan kunt u altijd nog onze Klantendienst contacteren. Zij zullen uw vraag overmaken aan de bevoegde dienst, die ze zo snel mogelijk zal behandelen om u een oplossing voor te stellen.

Telefonisch
Onze Klantendienst is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 278 50 32, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur, en op zaterdag van 9 tot 13 uur.

Online
​​​​​​​U kunt ons ook contacteren via ons contactformulier hieronder.

Heeft u een antwoord gekregen van het postkantoor of de Klantendienst, maar voldoet de voorgestelde oplossing niet?

Mogelijkheid 1: de dienst Customer Services van bpost bank
Als u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de dienst Customer Services. Die zal uw klacht zo snel mogelijk behandelen op basis van de beschrijving die u hebt bezorgd.

U kunt contact opnemen met Customer Services via het contactformulier hieronder of per post:
           bpost bank
           Customer Services
           Markiesstraat 1 bus 2
           1000 Brussel

Mogelijkheid 2: de ombudsdiensten voor de financiële - en verzekeringssector
Bent u niet tevreden met de oplossing die onze Customer Services u voorstelt? Dan kunt u contact opnemen met de bemiddelingsdiensten van de financiële en verzekeringssector. 
Opgelet, u kunt daar pas terecht nadat u een antwoord hebt gekregen van Customer Services van bpost bank of als u al meer dan een maand op hun antwoord wacht.

Voor klachten over bankproducten kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor financiële diensten (Ombudsfin), op het volgende adres:
           North Gate II
           Koning Albert II-laan 8 bus 2
           1000 Brussel
           Tel.: 02 545 77 70
           e-mail: ombudsman@ombudsfin.be
           website: ​​​ https://www.ombfin.be/

Voor klachten over verzekeringsproducten kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, op het volgende adres:
           Ombudsman van de Verzekeringen
           de Meeûssquare 35 
           1000 Brussel
           Tel.: 02 547 58 71
           Fax: 02 547 59 75
           e-mail: info@ombudsman.as 
           website: http://www.ombudsman.as/

Klachten over betalingsdiensten kunnen ook worden ingediend bij de FOD Economie, KMO, Algemene Directie Economische Inspectie, per brief naar North Gate II, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, telefonisch op het nummer 02 277 54 84 of per e-mail naar eco.inspec.fo@economie.fgov.be of via het onlineformulier op hun website www.economie.fgov.be.

Betreft uw klacht als consument een onlineverkoop of -dienst?
U kunt het formulier gebruiken dat beschikbaar is op de website van het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie.

Wij stellen alles in het werk om u zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen, binnen een termijn van maximaal één maand, voor de meest complexe klachten.

Wij sturen u een ontvangstbericht binnen de vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht.

Voor klachten in verband met betalingsdiensten moet u uiterlijk vijftien werkdagen na ontvangst van uw klacht een antwoord ontvangen.
In uitzonderlijke situaties, als er binnen vijftien werkdagen geen antwoord kan worden gegeven, sturen wij u een tussentijdse brief met de redenen voor vertraging en met de uiterste datum waarop u een definitief antwoord zult ontvangen.Wenst u een klacht in te dienen?

Omschrijf hier uw klacht

bpost bank registreert en verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op behandeling van uw vragen en klachten.
De gegevens worden niet aan derden meegedeeld behoudens in onderstaande gevallen:
-    Uw voorafgaand akkoord;
-    Aan gemachtigde derden overeenkomstig een wettelijke of reglementaire verplichting of ingeval van een gewettigd belang;
-    Aan de interveniënten die voor rekening van bpost handelen;
-    Aan de bedrijven wier producten en diensten bpost bank aanbiedt.
In deze gevallen kunnen de gegevens doorgegeven worden naar landen binnen of buiten de Europese Unie die al dan niet waarborgen bieden voor een adequaat beschermingsniveau.
Deze gegevens worden bovendien geregistreerd en verwerkt door bpost in haar bestanden met als doel de verdeling van de bancaire, financiële en verzekeringsproducten en de uitvoering van de diensten waarvoor bpost al dan niet als tussenpersoon optreedt.
U kan zich op verzoek gratis verzetten tegen het feit dat die gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden. U mag de persoonsgegevens tevens raadplegen en laten wijzigen door een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart, te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking (bpost bank NV, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel; bpost NV van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel).


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert

({{notCtrl.model.notifications.length}}):