Contact

Hebt u een specifieke vraag over een product of dienst? We verzamelden voor u de meeste gestelde vragen op een overzichtelijke en duidelijke manier.

We trachten u steeds de beste dienstverlening te geven. Hebt u toch een klacht over een product of dienst, dan kunt u via verschillende kanalen contact met ons opnemen.Hoe kunt u een klacht indienen?

Bij bpost bank zetten we elke dag ons beste beentje voor om u de juiste producten en diensten aan te bieden.
​​​​​​​Hebt u toch een klacht? Laat het ons gerust weten. Zo helpt u ons om de kwaliteit van onze dienstverlening nog te verbeteren.

In uw postkantoor vindt u steeds iemand die tijd voor u vrijmaakt en naar uw probleem luistert. 
De financieel expert van uw postkantoor kent u het best. 

Neem dus eerst met hem contact op. Vooral omdat een probleem vaak meteen in het postkantoor kan worden geregeld.

Maak een afspraak in het postkantoor van uw keuze via het nummer 02/278.50.32

Vind het dichtstbijzijnde postkantoor

Is het voor u niet makkelijk om langs te gaan in uw postkantoor of is een contact met uw financieel expert geen optie, dan kunt u steeds terecht bij onze klantendienst. Zij nemen contact op met de juiste diensten om u zo snel mogelijk een oplossing te kunnen bieden.

per telefoon
​​​​​​​Onze klantendienst is telefonisch bereikbaar op het nummer 02/278.50.32, van maandag tot vrijdag van 9.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 18.00u, en op zaterdag van 9.00u tot 13.00u.

online
U kunt ons uiteraard ook bereiken via het online contactformulier hieronder. 

U hebt een antwoord ontvangen van het postkantoor of van de klantendienst, maar u bent niet tevreden met de voorgestelde oplossing?

Mogelijkheid 1: de dienst Customer Services van bpost bank
Indien u niet tevreden bent met de oplossing die u werd voorgesteld door het postkantoor of de klantendienst, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de dienst Customer Services. Deze dienst zal uw klacht zo snel mogelijk behandelen op basis van de door u gegeven omschrijving.

U kunt de dienst Customer Services bereiken via onderstaand contactformulier, of door een brief te sturen naar:
           bpost bank
           Customer Services
           Markiesstraat 1 bus 2
           1000 Brussel

Mogelijkheid 2: de ombudsdiensten voor de financiële sector en de verzekeringen
U bent ook niet tevreden met de oplossing die onze dienst Customer Services voorstelt? Dan kunt u alsnog contact opnemen met de ombudsdiensten voor de financiële sector en de verzekeringen. 
Opgelet: u kunt enkel op hen een beroep doen nadat u een antwoord hebt gekregen van de dienst Customer Services van bpost bank of indien u geen antwoord hebt ontvangen na 1 maand.

Klachten over bankproducten: de Ombudsdienst voor financiële diensten​​​​​​​ (http://www.ombfin.be/)

Klachten over verzekeringsproducten: de Ombudsman van de verzekeringen. (http://www.ombudsman.as/)Wenst u een klacht in te dienen?

Omschrijf hier uw klacht

bpost bank registreert en verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op behandeling van uw vragen en klachten.
De gegevens worden niet aan derden meegedeeld behoudens in onderstaande gevallen:
-    Uw voorafgaand akkoord;
-    Aan gemachtigde derden overeenkomstig een wettelijke of reglementaire verplichting of ingeval van een gewettigd belang;
-    Aan de interveniënten die voor rekening van bpost handelen;
-    Aan de bedrijven wier producten en diensten bpost bank aanbiedt.
In deze gevallen kunnen de gegevens doorgegeven worden naar landen binnen of buiten de Europese Unie die al dan niet waarborgen bieden voor een adequaat beschermingsniveau.
Deze gegevens worden bovendien geregistreerd en verwerkt door bpost in haar bestanden met als doel de verdeling van de bancaire, financiële en verzekeringsproducten en de uitvoering van de diensten waarvoor bpost al dan niet als tussenpersoon optreedt.
U kan zich op verzoek gratis verzetten tegen het feit dat die gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden. U mag de persoonsgegevens tevens raadplegen en laten wijzigen door een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart, te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking (bpost bank NV, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel; bpost NV van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel).


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert

({{notCtrl.model.notifications.length}}):