Staatsbon

Met zekerheid de zekerste

De Staatsbon is een beleggingsproduct van categorie 1. Het is een schuldbewijs, uitgegeven door België, om vooraf bepaalde interesten in de vorm van een coupon terug te betalen tijdens de looptijd van de lening. Op de vervaldag wordt 100% van het geïnvesteerde kapitaal terugbetaald, behalve bij faillissement of wanbetaling van de uitgever.

Wist u dat u eenvoudig, voorspelbaar en veilig kunt beleggen door geld te lenen aan de staat?

Minimumvergoeding op de vervaldag

Met een minimumvergoeding op de vervaldag is dit beleggingsproduct een veilige manier om uw geld te beleggen.

Uitgifte 4 keer per jaar

Doorgaans voor een duur van 3 tot 10 jaar. 
Minimale investering: €100

Een gewaarborgd vast rendement

Met een vooraf vastgelegde rentevoet en jaarlijks gestorte interesten.​​​​

Gratis bewaring en beheer

Via een Effectendepot. 
Wij zorgen voor alles.

Een garantie van de Staat

De Belgische staat is uw debiteur. Het is dus een belegging zonder risico.

Meer informatie

Meer info vindt u in de informatiebrochure .


Risicofactoren 

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder,met name het kredietrisico; solvabiliteitsrisico van de door de verzekeraar gebruikte tegenpartijen, het liquiditeitsrisico; risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht, rentevoetsrisico;met een koersdaling van het effect als gevolg.Onze logische methode in 3 stappen

We willen dicht bij u staan, dicht bij uw dagelijkse leven. Daarom geven we u, als u wilt beleggen, advies in 3 stappen, volgens een logische methode en door u concrete vragen te stellen.

Beschikt u over een spaarreserve?

We raden u eerst aan een spaarpotje aan te leggen waarvan u indien nodig gebruik kunt maken. Aangename zaken en tegenslagen, u kunt ze steeds aanpakken.

Hebt u aan uw pensioenplan gedacht?

Met een pensioenplan kunt u later uw levenskwaliteit behouden en genieten van een fiscaal voordeel.

Bent u er klaar voor?

Samen stellen we eerst uw beleggingsprofiel op: DEFENSIEF, NEUTRAAL of DYNAMISCH. In functie van uw doelen, uw kennis en uw ervaring stellen we u de producten voor die het beste bij u passen.

s

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert