Post Optima Pension

Bereid vanaf vandaag uw pensioen van morgen voor

Post Optima Pension is een individuele levensverzekering Tak 21 van bepaalde duur, die behoort tot onze productcategorie 1 (met kapitaalbescherming). Deze levensverzekering heeft als doel het vervolledigen van uw wettelijk pensioen. Ze biedt een gewaarborgde rentevoet, eventueel aangevuld met een winstdeelneming. Dit product, onderworpen aan Belgisch recht, wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en verdeeld door bpost bank.

Wist u dat u uw huidige levensstandaard kunt behouden wanneer u met pensioen gaat en bovendien nu jaarlijks kunt genieten van een mogelijke belastingvermindering?

Minimale terugbetaling

Geruststellend: u hebt recht op een terugbetaling van 100% van het netto-kapitaal op het einde van de overeenkomst. 
Het netto-kapitaal is de som van de gestorte premies zonder taksen en eventuele kosten. 

Belastingvermindering

Als u Post Optima Pension aangeeft, recupereert u 30% van elk gestort bedrag 
(binnen de grenzen van de fiscaal aftrekbare bedragen en uw persoonlijke situatie).

Een gewaarborgde rentevoet + een eventuele winstdeelneming

De geldende gewaarborgde rentevoet bedraagt 0,75% (op 01/08/17). Er kan elk jaar een winstdeelneming worden toegekend; deze is variabel.

Twee formules naar keuze of om te combineren

Pensioensparen of langetermijnsparen, met een hoger fiscaal aftrekbaar bedrag.

Sparen op uw eigen ritme

U stort naargelang uw middelen minimaal  
​​​​​​​€30/maand of €360 /jaar. 
Gedurende minimaal 10 jaar.

Meer informatie

Alle eigenschappen, risico’s, kosten en taksen staan vermeld in de financiële infofiche.

  • Risicofactoren

Solvabiliteitsrisico van de verzekeraar: de Tak 21 producten worden gewaarborgd door het Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor Tak 21 producten. Bij wanbetaling, voorziet het fonds momenteel maximaal €100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.Onze logische methode in 3 stappen

We willen dicht bij u staan, dicht bij uw dagelijkse leven. Daarom geven we u, als u wilt sparen of beleggen, advies in 3 stappen, volgens een logische methode en door u concrete vragen te stellen.

Beschikt u over een spaarreserve?

We raden u eerst aan een spaarpotje aan te leggen waarvan u indien nodig gebruik kunt maken. Aangename zaken en tegenslagen, u kunt ze steeds aanpakken.

Hebt u aan uw pensioenplan gedacht?

Met een pensioenplan kunt u later uw levenskwaliteit behouden en vandaag genieten van een fiscaal voordeel.

Bent u er klaar voor?

Samen stellen we eerst uw beleggingsprofiel op: DEFENSIEF, NEUTRAAL of DYNAMISCH. In functie van uw doelen, uw kennis en uw ervaring stellen we u de producten voor die het beste bij u passen.

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Customer ServicesKlantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 

Als u niet tevreden bent over de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as​​​​​​​

Type belegging: individuele levensverzekering van Tak 21.

Verzekeraar: AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be). Belgische verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Deze verzekeringen worden u aangeboden door bpost bank, Markiesstraat 1 bus 2, bij de FSMA erkend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance onder het nummer 16290A en worden gecommercialiseerd via de kanalen van bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel), bij de FSMA erkend als verbonden verzekeringsagent onder het nummer 25.275 cA-cB, subagent van bpost bank.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u vragen of een suggestie? Neem ​​​​​​​gerust contact op met ons. 

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert

Vind een kantoor in uw buurt