BNP Paribas B Pension Balanced

Denk vandaag aan uw pensioen van morgen

(Beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium)

BNP Paribas B Pension Balanced is een beleggingsfonds naar Belgisch recht die uitsluitend wordt aangeboden in het kader van het pensioensparen, beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium en gecommercialiseerd door bpost bank.
​​​​​​​Instellingen voor collectieve belegging in effecten, gewoonlijk "fondsen" genoemd, zijn structuren die zorgen voor het collectieve beheer van door beleggers aangebracht kapitaal. De fondsen trekken kapitaal aan en beleggen dit collectief in effecten. De bekendste zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF).

Het is mogelijk uw huidige levensstijl verder te zetten na uw pensioen, maar u moet er nu aan denken.

Eenvoudig investeren

U investeert in een gediversifieerd beleggingsfonds van onbepaalde duur.

Een belastingverlaging

In functie van het gekozen plafond (990€ of 1.270€) kunt u respectievelijk 30% of 25% van elk gestort bedrag recupereren*.

*binnen de grenzen van de fiscaal aftrekbare bedragen en uw persoonlijke situatie

Potentieel rendement

U geniet van een potentieel hoger rendement om vandaag uw pensioen voor te bereiden.

Actief beheer

Deze beheerstrategie mikt op een evenwichtig samengestelde portefeuille, 50% in aandelen en 50% in obligaties.

Een minimale investering

U stort het bedrag van uw keuze, met een minimum van 20€/maand. 

Meer informatie?

Alle details over kosten en risico’s worden beschreven in het essentiëlebeleggersinformatie document.Onze logische methode in 3 stappen

We willen dicht bij u staan, dicht bij uw dagelijkse leven. Daarom geven we u, als u wilt sparen of beleggen, advies in 3 stappen, volgens een logische methode en door u concrete vragen te stellen.

Beschikt u over een spaarreserve?

We raden u eerst aan een spaarpotje aan te leggen waarvan u indien nodig gebruik kunt maken. Aangename zaken en tegenslagen, u kunt ze steeds aanpakken.

Hebt u aan uw pensioenplan gedacht?

Met een pensioenplan kunt u later uw levenskwaliteit behouden en vandaag genieten van een fiscaal voordeel.

Bent u er klaar voor?

Samen stellen we eerst uw beleggingsprofiel op: DEFENSIEF, NEUTRAAL of DYNAMISCH. In functie van uw doelen, uw kennis en uw ervaring stellen we u de producten voor die het beste bij u passen.Details over uw pensioenspaarplan

Kenmerken


U moet minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud zijn op 31 december van het stortingsjaar.   De minimale duur van het contract bedraagt 10 jaar, het is dan ook aangeraden vóór uw 55 jaar in te schrijven om ervan te kunnen genieten zodra u met pensioen gaat. Op deze manier geniet u van het fiscaal voordeel gedurende de volledige duur van het contract.   Het is echter mogelijk na 55 jaar in te schrijven. In dat geval, zal uw laatste storting gedaan worden op 31 december van het jaar waarin u 64 jaar wordt. 

Investeringsbeleid


Het doel van dit pensioenspaarfonds  is  om een zo hoog mogelijke meerwaarde te waarborgen. De risico’s worden gespreid omdat het gaat om investeringen in verschillende categorieën van activa, hoofdzakelijk aandelen en obligaties. De aandelen worden geselecteerd aan de hand van de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten van elk van de aandelen.  De obligaties worden geselecteerd aan de hand van de voorspelde rentevoeten en de kwaliteit van de uitgevers. De meeste obligaties in de portefeuille hebben een rating "investment grade*".  De fondsen worden in euro, of in de munt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geïnvesteerd, zonder beperking van sector.  Bij de samenstelling van het fonds zal rekening worden gehouden met de geldende modaliteiten in het kader van pensioenspaarfondsen, om te kunnen genieten van de voorziene fiscale voordelen op deze producten.    


 * De categorie ‘investment grade’ beantwoordt aan de ratings van de ratingagentschappen die liggen tussen AAA en BBB - op basis van de schaal die wordt gehanteerd door Standard & Poor's. Deze komen overeen met een laag risiconiveau.

Fiscaliteit


Belastingen: afhankelijk van uw inkomsten, de beschikbare fiscale enveloppe en de limiet van de fiscaal aftrekbare bedragen, kunt u dankzij BNP Paribas B Pension Balanced 25% of 30% van de gestorte bedragen terugkrijgen. In 2020 kunt u kiezen tussen twee fiscale maximumbedragen voor pensioensparen: 990€ of 1.270€. Met het basisplafond van 990€ kunt u 30% van de gestorte bedragen terugkrijgen (tot 297€). Wenst u een hoger bedrag te beleggen, dan kunt u uitdrukkelijk voor het maximumbedrag van 1.270€ kiezen, u krijgt dan 25% van de gestorte bedragen (tot 317,5€) terug bij uw volgende belastingafrekening. 

Taks op het langetermijnsparen: op uw 60ste verjaardag wordt 8% ingevorderd als u uw pensioenspaarrekening vóór uw 55 jaar hebt geopend. De taks wordt ingevorderd op de tiende verjaardag van uw contract als u dat na uw 55 jaar hebt afgesloten. De belastbare grondslag is een theoretisch bedrag dat gelijk is aan uw jaarlijkse stortingen waarop een fictief jaarlijks rendement van 4,75% wordt toegepast.

Vervroegde inning: vanaf 2015 tot en met 2019 wordt elk jaar 1% van de waarde van uw pensioensparen op 31 december 2014 ingehouden als voorschot op de eindbelasting.

Risicofactoren


Wij vestigen uw aandacht op de belangrijkste risicofactoren bij dit soort van investeringen:  

  • ·     Rendements- en kapitaalrisico: geen enkele waarborg in verband met de verwezenlijking van de doelstellingen. U loopt dus het risico al uw geïnvesteerd kapitaal niet te kunnen recupereren.  
  • ·     Risico gelinkt aan het krediet: wanneer een uitgever niet in staat is zijn beloften na te komen.  
  • ·     Liquiditeitsrisico: u bent helemaal niet zeker een actief te kunnen verkopen tegen de juiste waarde, binnen een redelijke termijn.  
  • ·     Wisselkoersrisico: de wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van de aandelen beïnvloeden, omwille van de aanwezigheid van aandelen in andere valuta dan in de refertemunt (euro).  
  • ·     Inflatierisico: op korte termijn evolueert het rendement van een investering niet op hetzelfde tempo als de inflatie. 
  • ·     Risico's eigen aan de aandelenmarkten: beleggingen in aandelen zijn blootgesteld aan aanzienlijke koersschommelingen, met name toe te schrijven aan negatieve informatie over de onderneming of de markt. Die schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestatie van het pensioenspaarfonds.


Kosten en belastingen


Instapkosten: 3%  

Geen uitstapkosten 

Lopende kosten van toepassing op 31.12.2017: 1,24%  

Geen belasting op beursverrichtingen    

Geen roerende voorheffing  

Gratis bewaring  

Attentie : zeer zwaar belast (gewoonlijk 33%) wanneer u eruit stapt voor uw 60ste verjaardag!

Nuttige info en diensten

Lees deze documenten aandachtig vooralleer u zich inschrijft.

De inventariswaarde kunt u hier terugvinden op  www.beama.be en hier

Type investering : een beleggingsfonds naar Belgisch recht, beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium

Recht dat van toepassing is: het Belgisch recht

De financiële dienst wordt waargenomen door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost NV van publiek recht (Maatschappelijke Zetel Munt Centrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert