BNP Paribas Global Environment


Beheerd door BNP Paribas Asset Management Luxembourg ​​​​​​​Het compartiment Global Environment van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas Funds is een instelling voor collectieve belegging (ICB), beheerd door BNP Paribas Asset Management Luxembourg en verkocht door bpost bank in de versie kapitalisatie.


Uw geld is in goede handen, om 3 redenen…​​​​​​​


Hoog risico en rendementspotentieel

BNP Paribas Global Environment belegt grotendeels in aandelen op wereldniveau. U profiteert dus van het hoog potentieel rendement dat typisch is voor dit soort beleggingen en draagt ook de hiermee verbonden risico's.

Proactief beheer door specialisten

  • Uw geld en dat van andere beleggers wordt beheerd door een team van specialisten. Ze volgen voortdurend de evolutie van het economische en financiële klimaat. Zo profiteert u van een hoogwaardig beheer zoals dat wordt aangeboden aan de meest vermogende personen.
​​​​​​​

Milieubescherming

  • Uw belegging is nuttig. Het is immers de bedoeling van dit compartiment om tot de overgang naar een duurzame wereld bij te dragen door de nadruk te leggen op milieu-uitdagingen.


… en nog vele andere.


Diversificatie

Uw geld wordt indirect belegd in talrijke aandelen.

Kapitalisatie

De inkomsten van het compartiment (coupons, dividenden...) worden herbelegd, waardoor uw kapitaal blijft groeien.

Minieme belegging

U kunt al beleggen vanaf 20€ 

Onbepaalde duur

U houdt uw investering zo lang als u wilt.


Kosten en taksen1

Instapkosten: 2,50% 
Lopende kosten: 2,23%
Geen uitstapkosten.
Swing pricing2 :  maximum 1%
Beurstaks: 1,32% (max. 4.000€)
Roerende voorheffing (enkel als de schuldbewijzen 10% van de activa van het compartiment overschrijden) : 30% op het interestgedeelte van de gerealiseerde meerwaarde

1Taksen van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België..

Het swing pricing-mechanisme werkt in het voordeel van de langetermijnbeleggers en probeert speculatie op korte termijn te ontmoedigen. Inderdaad, als de beleggers dit compartiment in groten getale verlaten, wordt de waarde ervan (NIW) naar beneden aangepast, ten nadele van de uittredende beleggers die aldus een minder hoge NIW krijgen. Als er veel beleggers bijkomen, wordt de NIW naar boven aangepast, ten nadele van de nieuwkomers die dus een hogere NIW moeten betalen. De NIW wordt met maximaal 1% naar boven of naar beneden aangepast. Voor meer informatie over dit mechanisme, raadpleeg het prospectus.


Beleggingsdoelstelling


  • BNP Paribas Global Environment wil niet alleen de waarde van zijn vermogen op middellange termijn verhogen, maar ook bijdragen tot de overgang naar een duurzame wereld door de nadruk te leggen op milieu-uitdagingen. Deze milieudoelstelling wordt echter niet gemeten aan de hand van specifieke indicatoren. BNP Paribas Global Environment belegt ten minste 75% van zijn activa in aandelen uitgegeven door ondernemingen die een groot deel van hun activiteiten hoofdzakelijk uitvoeren in de volgende domeinen :

–duurzame energie: hernieuwbare en alternatieve energie, alsook energie-efficiëntie;

–duurzaam waterbeheer: waterinfrastructuur en -technologieën;

–duurzaam beheer van landbouwgronden en bossen;

–afvalbeheer en beheersing van vervuiling.

Het deel dat overblijft, dus maximaal 25% van de activa, kan worden belegd in andere beleggingsproducten of worden behouden als liquiditeiten.

Er wordt mondiaal belegd. Bovendien wordt het compartiment actief beheerd. Dit betekent dat het kan beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in zijn referentie-index, namelijk de MSCI World (NR). Deze index wordt gebruikt om de prestaties te vergelijken en is niet aangepast aan de milieu- en sociale kenmerken.

De beheerder richt zich ook op het duurzaam beleggingsbeleid van BNP Paribas Asset Management dat niet alleen rekening houdt met ecologische aspecten, maar tevens sociale criteria en goed beheer laat meespelen bij de beleggingskeuzes. Dit betekent vooral het uitsluiten van investeringen in de bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden. Die principes zijn gebaseerd op de mensenrechten, de arbeidsnormen, het milieubeheer en de strijd tegen corruptie. Meer informatie over dit beleggingsbeleid vindt u in het prospectus van de bevek.

  • Risicofactoren 


BNP Paribas Global Environment biedt geen kapitaalbescherming. Het risico schommelt doorheen de tijd naargelang de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen.

Risico- en rendementsindicator

Deze indicator weerspiegelt de jaarlijkse volatiliteit van het compartiment over een periode van 5 jaar. Hierna vindt u andere belangrijke risico's voor het fonds die niet adequaat worden weergegeven door de indicatorans.


Liquiditeitsrisico

Dit risico ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de reële marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een gebrek aan kopers.

Operationeel risico en bewaarrisico

Sommige markten zijn minder gereguleerd dan de meeste andere internationale markten, zodat de diensten in verband met bewaarneming en liquidatie voor het compartiment op deze markten gepaard kunnen gaan met een hoger risico.

Risico's in verband met Shanghai – Hong Kong Stock Connect

Dit risico heeft betrekking op het verhandelen en clearen van effecten via de Stock Connect. De Stock Connect is onderworpen aan quotumbeperkingen, wat de mogelijkheid van het Fonds kan beperken om tijdig in Chinese A-aandelen te beleggen. Daarnaast is de Stock Connect vernieuwend van aard, zijn de voorschriften niet getest en bestaat er geen zekerheid over de manier waarop ze zullen worden toegepast, wat de mogelijkheid van het Fonds om zijn rechten en belangen in de Chinese A-aandelen uit te oefenen, kan beïnvloeden.Maandelijks beleggingsplan Ritmo Invest

Ritmo Invest is een beleggingsplan aangeboden door bpost bank waarmee u maandelijks kunt beleggen in de BNP Paribas Global Environment.

Al vanaf €20 per maand

Elke maand belegt u automatisch een bedrag naar keuze vanaf €20.

Het plan heeft geen vervaldatum.

U kunt op elk moment de eigenschappen van uw plan zoals het maandbedrag aanpassen of het stopzetten.

Bij wijzigingen aan de voorwaarden van het beleggingsplan worden onze website en de commerciële fiche bijgewerkt.

Het investeringsplan is gratis. U betaalt enkel de kosten gelinkt aan BNP Paribas Global Environment.

Info en nuttige diensten

Lees zorgvuldig de volgende documenten voor u zich inschrijft:

  • De netto-inventariswaarde wordt iedere bankwerkdag berekend in euro en gepubliceerd op www.beama.be en hier.

Uitgebreide informatie over deze belegging, onder meer de halfjaar- en jaarverslagen, vindt u ook op www.bnpparibas-am.be.

  • Klachtendienst

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be

Indien dit u geen voldoening schenkt, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor de Consument:

OMBUDSFIN

North Gate II
Koning Albert II-laan bus
1000 Brussel

E-Mail : ombudsman@ombudsfin.be({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert