BNP Paribas B Strategy Global Sustainable NeutralBeheerd door BNP Paribas Asset Management BelgiumHet compartiment Global Sustainable Neutral van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy is een instelling voor collectieve belegging (ICB), beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium en verkocht door bpost bank.​​​​​


Uw geld is in goede handen, om 3 redenen.​​​


Evenwicht tussen potentieel rendement en risico

Het doel van dit compartiment is zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement en een brede spreiding van de risico's om te kunnen profiteren van de opwaartse marktbewegingen en tegelijk het gevaar op verlies bij dalende markten te beperken.

Proactief beheer door specialisten

  • Uw geld en dat van andere beleggers wordt beheerd door een team van specialisten. Ze volgen voortdurend de evolutie van het economische en financiële klimaat. Zo profiteert u van een hoogwaardig beheer zoals dat wordt aangeboden aan de meest vermogende personen.
​​​​​​​

ESG-criteria

  • Alle ICB’s geselecteerd door de beheerder beschikken over het Febelfin label voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden dit binnen zes maanden te verkrijgen.

Het Febelfin duurzaamheidslabel wordt telkens toegekend voor een periode van één jaar. Het label is een kwaliteitsnorm die elk jaar opnieuw geëvalueerd wordt en toegekend wordt door Febelfin, die de Belgische financiële sector vertegenwoordigt. Deze norm bepaalt een aantal minimumvereisten waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op niveau van de portefeuille als het beleggingsproces. Meer info over het label kan u vinden op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm. De toekenning van dit label betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Goed om te weten


Diversificatie

Uw geld wordt indirect belegd in honderden aandelen en obligaties.

Kapitalisatie en distributie

In de kapitalisatieversie worden alle inkomsten van het compartiment (coupons, dividenden…) herbelegd, waardoor uw kapitaal blijft groeien.

In zijn distributieversie heeft het compartiment de mogelijkheid om elk jaar een dividend uit te keren.

Minieme belegging

U kunt al beleggen vanaf 20€ 

Onbepaalde duur

U houdt uw investering zo lang als u wilt.


Kosten en taksen1

Instapkosten: 2,50%
Lopende kosten: 1,79%
Geen uitstapkosten
​​​​​​​Swing pricing2 : maximaal 1%
Beurstaks voor de kapitalisatiedeelbewijzen: 1,32% (max 4.000€ )
Roerende voorheffing: 30% op de uitgekeerde dividenden en op het interestgedeelte van de gerealiseerde meerwaarde. 

Taksen van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België.
2  Het swing pricing-mechanisme werkt in het voordeel van de langetermijnbeleggers en probeert speculatie op korte termijn te ontmoedigen. Inderdaad, als de beleggers dit compartiment in groten getale verlaten, wordt de waarde ervan (NIW) naar beneden aangepast, ten nadele van de uittredende beleggers die aldus een minder hoge NIW krijgen. Als er veel beleggers bijkomen, wordt de NIW naar boven aangepast, ten nadele van de nieuwkomers die dus een hogere NIW moeten betalen. De NIW wordt met maximaal 1% naar boven of naar beneden aangepast. Voor meer informatie over dit mechanisme, raadpleeg het prospectus


Beleggingsdoelstelling


Het compartiment BNP Paribas B Strategy Europe Sustainable Neutral is een 'fonds van fondsen'. Het belegt voornamelijk in ICB's die op hun beurt beleggen in aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. Het compartiment belegt over de hele wereld.

Het doel van dit compartiment is zorgen voor een zo hoog mogelijk rendement en een brede spreiding van de risico's. Dat evenwicht tussen streven naar rendement en risicobeheersing vertaalt zich in de basisspreiding tussen de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties ...). Bij een actief beheer kan de beheerder, afhankelijk van de marktomstandigheden en zijn prognoses, afwijken van deze basisspreiding, maar zonder hierbij de hem opgelegde grenzen te overschrijden. De activaspreiding kan schommelen binnen de volgende percentages (van het netto vermogen):

- Aandelen: tussen 25% en 65% (basisspreiding: 45%)
- Obligaties: tussen 15% en 55% (basisspreiding: 45%)
- Alternatieve beleggingen: tussen 0% en 35% (basisspreiding: 10%)
- Cash: tussen 0% en 60% (basisspreiding: 0%)

BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties (ESG). Daarom moeten de geselecteerde ICB's het Febelfin label voor duurzame financiële producten hebben verkregen, of zich ertoe verbinden dit binnen 6 maanden na de aankoopdatum te verkrijgen. In geval van het niet verkrijgen van het label binnen zes maanden na de aankoopdatum, of het verlies van het label, moet de ICB uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht. Voor meer informatie over het selectieproces van de ICB’s, gelieve de prospectus te raadplegen.

Als het duurzaamheidslabel aan een ICB wordt toegekend, betekent dit dat zijn beheerder ESG-criteria in aanmerking neemt in zijn beleggingskeuzes qua milieuaansprakelijkheid (controle van de vervuilende emissies, afvalbeheer, energie-efficiëntie…), sociale aansprakelijkheid (waarborgen van diversiteit, opleiding van het personeel, ongevallenpreventie…) en deugdelijk bestuur van bedrijven (transparantie in de boekhouding, corruptiebestrijding, onafhankelijkheid van de raad van bestuur…), en dat hij bedrijven uitsluit die het Global Pact van de Verenigde Naties niet naleven en/of verbonden zijn aan zeer schadelijke of gevoelige activiteiten (tabak, steenkool, bewapening…), en dat hij daarnaast ten minste een derde duurzame strategie toepast (zoals bv. een 'best-in-class'-benadering die de voorkeur geeft aan ondernemingen met de beste ESG-scores in hun sector). Voor meer info over dit label, zie www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.

Het actieve beheer betekent ook dat BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral in effecten die niet zijn opgenomen in zijn referentie-index kan belegen. Deze index wordt gebruikt om de prestaties te vergelijken en is niet aangepast aan de milieu- en maatschappelijke kenmerken.

  • Risicofactoren 


BNP Paribas B Strategy Europe Sustainable Neutral biedt geen kapitaalbescherming. Het risico schommelt doorheen de tijd naargelang de verdeling van de beleggingen over de verschillende activaklassen.

Risico- en rendementsindicator

Deze indicator weerspiegelt de jaarlijkse volatiliteit van het compartiment over een periode van 5 jaar.

Het kredietrisico wordt niet (voldoende) weergegeven door de indicator.

Kredietrisico

Risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het compartiment is belegd.

Liquiditeitsrisico

Ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.Maandelijks beleggingsplan Ritmo Invest

Ritmo Invest is een beleggingsplan aangeboden door bpost bank waarmee u maandelijks kunt beleggen in de BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral.

Al vanaf €20 per maand

Elke maand belegt u automatisch een bedrag naar keuze vanaf 20 €.

Het plan heeft geen vervaldatum.

U kunt op elk moment de eigenschappen van uw plan zoals het maandbedrag aanpassen of het stopzetten.

Bij wijzigingen aan de voorwaarden van het beleggingsplan worden onze website en de commerciële fiche bijgewerkt.

Het investeringsplan is gratis. U betaalt enkel de kosten gelinkt aan BNP Paribas B Strategy Global Sustainable Neutral.

Info en nuttige diensten

Lees zorgvuldig de volgende documenten voor u zich inschrijft:

  • De netto-inventariswaarde wordt iedere bankwerkdag berekend in euro en gepubliceerd op www.beama.be en hier.

Uitgebreide informatie over deze belegging, onder meer de halfjaar- en jaarverslagen, vindt u ook op www.bnpparibas-am.be.

  • Klachtendienst

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be

Indien dit u geen voldoening schenkt, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor de Consument:

OMBUDSFIN

North Gate II
Koning Albert II-laan bus
1000 Brussel

E-Mail : ombudsman@ombudsfin.be({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert