bpost bank Fund Global Income

​​​​​​​Beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium

Het compartiment Global Income van de bevek naar Belgisch recht bpost bank Fund is een instelling voor collectieve belegging beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium en verkocht door bpost bank.

bpost bank Fund Global Income belegt minstens 95% van zijn activa in het compartiment Multi-Asset Income van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas Funds; het saldo wordt uitsluitend belegd in liquide middelen. 

Streeft u naar regelmatige inkomsten?Dan is uw geld in goede handen, om drie redenen …

Doelstelling van regelmatige inkomsten

De BNP Paribas Funds Multi-Asset Income wil eerst en vooral regelmatige inkomsten genereren in de vorm van dividenden.​​​​​​​

Flexibel beheer

Het beleggingsteam van BNP Paribas Funds Multi-Asset Income beschikt over een grote vrijheid om de samenstelling van de portefeuille aan te passen op basis van zijn visie op de markt en de doelstelling van regelmatige inkomsten.

Wereldwijd beleggingsuniversum

BNP Paribas Funds Multi-Asset Income belegt wereldwijd, zonder geografische beperkingen en zelfs in Chinese aandelen die niet toegankelijk zijn voor de gewone belegger.

… en nog veel meer.


Diversifiëring

Het compartiment  belegt onrechtstreeks in honderden aandelen en obligaties.


Minimale belegging

U kunt al beleggenvanaf 20 euro.


Onbepaalde looptijd

U behoudt uw belegging zolang u dat wenst.

Kosten en taksen

Instapvergoeding: 2,50%.
Lopende kosten: 1,67%
Geen uitstapvergoeding
Swing pricing2 : maximaal 1%
Beurstaks : 1,32% (max. 4.000€ voor  de kapitalisatiedeelbewijzen) 
Roerende voorheffing: 30% op de uitgekeerde dividenden en op het interestgedeelte van de gerealiseerde meerwaarde

Taks van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België 
2  Het swing pricing-mechanisme werkt in het voordeel van de langetermijnbeleggers en probeert speculatie op korte termijn te ontmoedigen. Inderdaad, als de beleggers dit compartiment in groten getale verlaten, wordt de waarde ervan (NIW) naar beneden aangepast, ten nadele van de uittredende beleggers die aldus een minder hoge NIW krijgen. Als er veel beleggers bijkomen, wordt de NIW naar boven aangepast, ten nadele van de nieuwkomers die dus een hogere NIW moeten betalen. De NIW wordt met maximaal 1% naar boven of naar beneden aangepast. Voor meer informatie over dit mechanisme, raadpleeg het prospectus.

Beleggingsdoelstelling

BNP Paribas Funds Multi-Asset Income wil regelmatige inkomsten bieden in de vorm van dividenden en, in mindere mate, een meerwaarde genereren. Daartoe belegt het wereldwijd in een brede waaier van aandelen, ook Chinese 'A'-aandelen die niet toegankelijk zijn voor de gewone belegger.

Een essentieel kenmerk van het compartiment BNP Paribas Funds Multi-Asset Income is het flexibele beheer. Het beleggingsteam beschikt over een grote vrijheid om de proporties tussen de activaklassen aan te passen (binnen de hieronder aangegeven grenzen) op basis van zijn visie op de markt en de doelstelling om regelmatige inkomsten te genereren.

De activaspreiding kan schommelen binnen de volgende percentages (van het nettovermogen):

- Aandelen: tussen 0% en 60%
- Staatsobligaties: tussen 0% en 100%
- Investment Grade-obligaties1: tussen 0% en 40%
- Hoogrentende obligaties2: tussen 0% en 40%
- Obligaties van opkomende markten: tussen 0% en 30%
- Converteerbare obligaties: tussen 0% en 20%
- Gestructureerde schuldinstrumenten: tussen 0% en 20%
- Effecten met variabele rente: tussen 0% en 20%
- Grondstoffen: tussen 0% en 10%
- Vastgoedeffecten: tussen 0% en 40%
- Geldmarktinstrumenten: tussen 0% en 100%
​​​​​​​- Cash: tussen 0% en 49%

1Investment Grade-obligaties zijn obligaties met een rating gaande van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poor's (www.standardandpoors.com) of vergelijkbare ratings van andere ratingagentschappen. De schaal van Standard & Poor's gaat van AAA (laagste risico van niet-betaling van coupons en/of niet-terugbetaling van het kapitaal) tot D (hoogste risico van niet-betaling). Een hoger risico wordt in principe gecompenseerd door een potentieel hoger rendement.

2Hoogrentende obligaties hebben een rating gaande van BB+ tot D volgens de schaal van Standard & Poor's (w

Risicofactoren 

bpost bank Fund Global Income biedt geen kapitaalbescherming. Het risico verandert in de tijd, afhankelijk van de percentages die worden belegd in de verschillende activaklassen. 

Risico- en rendementsindicator

Deze indicator geeft de jaarlijkse koersschommelingen van het fonds weer over een periode van vijf jaar. Hiernaaqt vindt u andere belangrijke risico's voor het fonds die niet adequaat worden weergegeven door de indicator.

Kredietrisico

Risico dat de rating van een emittent wordt verlaagd of dat hij zijn verbintenissen niet kan nakomen (wanbetaling). Dit kan leiden tot een waardedaling van de obligaties waarin het fonds heeft belegd.

Liquiditeitsrisico

Is te wijten aan de moeilijkheid om een effect tegen fair value en binnen een redelijke termijn te verkopen door een gebrek aan kopers.Maandelijks beleggingsplan Ritmo Invest

Ritmo Invest is een beleggingsplan aangeboden door bpost bank waarmee u maandelijks kunt beleggen in het bpost bank Fund Global Income.

Elke maand belegt u automatisch een bedrag naar keuze vanaf 20 €.

Het plan heeft geen vervaldatum.

U kunt op elk moment de eigenschappen van uw plan zoals het maandbedrag aanpassen of het stopzetten.

Bij wijzigingen aan de voorwaarden van het beleggingsplan worden onze website en de commerciële fiche bijgewerkt


Het investeringsplan is gratis. U betaalt enkel de kosten gelinkt aan de bpost bank Fund Global Income.

Info en nuttige diensten

Lees deze documenten aandachtig vooralleer u zich inschrijft.

De netto-inventariswaarde wordt iedere bankwerkdag berekend in euro en gepubliceerd op www.beama.be en hier..

Uitgebreide informatie over deze belegging, onder meer de halfjaar- en jaarverslagen, vindt u ook op www.bnpparibas-am.be.

Klachtendienst:
Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be

Als u niet tevreden bent, neem dan contact op met de Consumer Mediation Service:

OMBUDSFIN
North Gate II
Koning Albert II-laan bus
1000 Brussel
E-Mail : ombudsman@ombudsfin.be


({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert