bpost bank Fund Global Income

​​​​​​​Beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium

Global Income (feeder) is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht bpost bank Fund, beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium en aangeboden door bpost bank. De feeder belegt in een master, het compartiment Multi-Asset Income van de bevek BNP Paribas Funds. 

Een bevek is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Het is een instelling voor collectieve beleggingen (ICB), beheerd in het exclusieve belang van de aandeelhouders, die uitsluitend een belegging in financiële producten tot doel heeft en waarvan het kapitaal toeneemt of afneemt naarmate de beleggers in of uit de bevek stappen.


Streeft u naar regelmatige inkomsten?Dan is uw geld in goede handen, om drie redenen …

Doelstelling van regelmatige inkomsten

De master wil eerst en vooral regelmatige inkomsten genereren in de vorm van dividenden.​​​​​​​

Wereldwijd beleggingsuniversum

De beleggingen zijn wereldwijd, zonder geografische beperkingen en zelfs in Chinese aandelen die niet toegankelijk zijn voor de gewone belegger.

Flexibel beheer

De master beschikt over een grote vrijheid om de samenstelling van de portefeuille aan te passen op basis van zijn visie op de markt en de doelstelling van regelmatige inkomsten.

… en nog veel meer.


Diversifiëring

Via de master wordt de portefeuille van het compartiment belegd in honderden aandelen en obligaties.

Kosten en taksen

TOB: geen voor uitkeringsaandelen
Roerende voorheffing: 30% op de uitgekeerde dividenden en op het interestgedeelte van de gerealiseerde meerwaarde
Instapvergoeding: maximaal 2,50%.
Geen uitstapvergoeding. 
​​​​​​​Lopende kosten: 1,63%

Minimale belegging

U kunt al beleggenvanaf 20 euro.

Onbepaalde looptijd

U behoudt uw belegging zolang u dat wenst.

Meer informatie?

Alle details van de kosten en risico's zijn terug te vinden in het document  essentiële beleggersinformatie.

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment bpost post Fund Global Income belegt minstens 95% van zijn activa in het compartiment Multi-Asset Income van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas Funds, waarbij het saldo uitsluitend in cash wordt belegd.

Het compartiment BNP Paribas Funds Multi-Asset Income wil regelmatige inkomsten bieden in de vorm van dividenden en, in mindere mate, een meerwaarde genereren. Daartoe belegt het wereldwijd in een brede waaier van aandelen, ook Chinese 'A'-aandelen die niet toegankelijk zijn voor de gewone belegger.

Een essentieel kenmerk van het compartiment BNP Paribas Funds Multi-Asset Income is het flexibele beheer. Het beleggingsteam beschikt over een grote vrijheid om de proporties tussen de activaklassen aan te passen (binnen de hieronder aangegeven grenzen) op basis van zijn visie op de markt en de doelstelling om regelmatige inkomsten te genereren.

De activaspreiding kan schommelen binnen de volgende percentages (van het nettovermogen):

- Aandelen: tussen 0% en 60%
- Staatsobligaties: tussen 0% en 100%
- Investment Grade-obligaties1: tussen 0% en 40%
- Hoogrentende obligaties2: tussen 0% en 40%
- Obligaties van opkomende markten: tussen 0% en 30%
- Converteerbare obligaties: tussen 0% en 20%
- Gestructureerde schuldinstrumenten: tussen 0% en 20%
- Effecten met variabele rente: tussen 0% en 20%
- Grondstoffen: tussen 0% en 10%
- Vastgoedeffecten: tussen 0% en 40%
- Geldmarktinstrumenten: tussen 0% en 100%
​​​​​​​- Cash: tussen 0% en 49%

1Investment Grade-obligaties zijn obligaties met een rating gaande van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poor's (www.standardandpoors.com) of vergelijkbare ratings van andere ratingagentschappen. De schaal van Standard & Poor's gaat van AAA (laagste risico van niet-betaling van coupons en/of niet-terugbetaling van het kapitaal) tot D (hoogste risico van niet-betaling). Een hoger risico wordt in principe gecompenseerd door een potentieel hoger rendement.

2Hoogrentende obligaties hebben een rating gaande van BB+ tot D volgens de schaal van Standard & Poor's (w

Risicofactoren 

bpost bank Fund Global Income biedt geen kapitaalbescherming. Het risico verandert in de tijd, afhankelijk van de percentages die worden belegd in de verschillende activaklassen. 

Risico- en rendementsindicator: Deze indicator geeft de jaarlijkse koersschommelingen van het fonds weer over een periode van vijf jaar. Hieronder vindt u andere belangrijke risico's voor het fonds die niet adequaat worden weergegeven door de indicator:

Kredietrisico: risico dat de rating van een emittent wordt verlaagd of dat hij zijn verbintenissen niet kan nakomen (wanbetaling). Dit kan leiden tot een waardedaling van de obligaties waarin het fonds heeft belegd.

Liquiditeitsrisico: is te wijten aan de moeilijkheid om een effect tegen fair value en binnen een redelijke termijn te verkopen door een gebrek aan kopersMaandelijks beleggingsplan Ritmo Invest

Ritmo invest is een investeringsplan, aangeboden door bpost bank, in een open kapitalisatiebevek “bpost bank Fund Global Income”.

Elke maand belegt u automatisch een bedrag naar keuze tussen 20 en 500 €.

Het plan heeft geen vervaldatum.

U kunt op elk moment kosteloos uw plan stopzetten of de rekening en de debetdatum wijzigen in elk postkantoor.

U kunt ook het maandbedrag wijzigen bij een financieel deskundige.

Bij wijzigingen aan de voorwaarden van het beleggingsplan worden onze website en de commerciële fiche bijgewerkt


Het investeringsplan is gratis. U betaalt enkel de kosten gelinkt aan de onderliggende open bevek.

Info en nuttige diensten

Lees de uitgifteprosectus en de essentiële beleggersinformatie aandachtig vooralleer u zich inschrijft.

De inventariswaarde is te vinden op www.beama.be en hier.

Het uitgifteprospectus van de bevek en de essentiële beleggersinformatie, alsook de laatste halfjaar- en jaarverslagen, zijn in de postkantoren gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Klachtendienst:
Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be

Als u niet tevreden bent, neem dan contact op met de Consumer Mediation Service:

OMBUDSFIN
North Gate II
Koning Albert II-laan bus
1000 Brussel
E-Mail : ombudsman@ombudsfin.be


({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert