bpost bank Fund Global Income

Beurspotentieel zonder u erom te moeten bekommeren 

(Beheerd door BNP Paribas Investment Partners Belgium)

Global Income is een gediversifieerd en flexibel compartiment van de bevek naar Belgisch recht bpost bank Fund, gecommercialiseerd door bpost bank maar waarvan het beheer wordt overgedragen aan BNP Paribas Investment Partners Belgium. bpost bank Fund Global Income behoort tot onze productcategorie 3. 

Een bevek is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Het gaat om een instelling voor collectieve belegging (ICB), beheerd in het exclusieve belang van de aandeelhouders, met als enige doel investeren in financiële producten en waarvan het kapitaal stijgt of daalt in functie van het toe- en uittreden van de beleggers. ​​​​​​​

Wist u dat u kunt genieten van het beurspotentieel zonder ernaar om te moeten kijken?

Beleggen op de beurs in alle eenvoud

Beleggen op de beurs in alle eenvoud
U investeert in een bevekcompartiment gespreid over verschillende actieve beleggingsklassen (aandelen, staats- of bedrijfsobligaties of beursgenoteerd vastgoed).

Voor een onbepaalde duur

Bij aanvang wordt geen looptijd vastgelegd.

Kosten en taksen

•    TOB: 1,32% bij uitstap voor de kapitalisatiedeelbewijzen (max. €4.000)
•    Roerende voorheffing: 30% belasting op de meerwaarde voor de kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen en 30% op de dividenden voor de distributiedeelbewijzen
•    Instapkosten: max. 2,50%
•    Geen uitstapkosten 
•    Lopende kosten: 1,63% (op 01/03/2017)

Potentieel rendement

U geniet van een potentieel hoger rendement op regelmatige tijdstippen.

Flexibel beheer

U heeft toegang tot een flexibel beheer waarmee de beheerder de samenstelling van de portefeuille aanpast aan de marktomstandigheden.

Kenmerken

Dit compartiment van de bevek naar Belgisch recht van bpost bank Fund is een feedercompartiment van de bevek BNP Paribas L1 Multi Asset Income (master)

Vanaf een laag minimumbedrag

U kunt al beleggen 
vanaf €20  en genieten van een potentiële meerwaarde.

Type deelbewijzen

U kunt kiezen tussen distributie- en kapitalisatiedeelbewijzen.

Meer informatie?

Details over kosten, taksen en risico’s staan in de kennisfiche.

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment (de feeder) is een zo hoog mogelijke waarde verzekeren door voortdurend minstens 95% van zijn activa te beleggen in het compartiment ‘Multi-Asset income’ (de master) van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1. Het doel van de master is regelmatige inkomsten te bieden in de vorm van dividenden en, in mindere mate, een meerwaarde te genereren door direct te beleggen in alle types van activaklassen.

Risicofactoren

We vestigen uw aandacht op de risicofactoren die in de commerciële fiche staan vermeld, met name – risico op kapitaalverlies: risico om het belegde kapitaal niet of slechts gedeeltelijk terug te krijgen – aandelenrisico: beleggingen in aandelen zijn onderhevig aan sterke koersschommelingen – kredietrisico: betreft het vermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen – renterisico: risico gekoppeld aan een stijging van de obligatierente – liquiditeitsrisico: moeilijkheid om activa tegen fair value en binnen een redelijke termijn te verkopen – valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van de deelbewijzen van het compartiment beïnvloeden – rendementsrisico: afhankelijk van de beleggingsstrategie van de instelling voor collectieve belegging kan het verkregen rendement voor een specifieke periode positief of negatief zijn. Het rendementsrisico hangt sterk samen met het marktrisico.Onze logische methode in 3 stappen

We willen dicht bij u staan, dicht bij uw dagelijkse leven. Daarom geven we u, als u wilt beleggen, advies in 3 stappen, volgens een logische methode en door u concrete vragen te stellen.

Beschikt u over een spaarreserve?

We raden u eerst aan een spaarpotje aan te leggen waarvan u indien nodig gebruik kunt maken. Aangename zaken en tegenslagen, u kunt ze steeds aanpakken.

Hebt u aan uw pensioenplan gedacht?

Met een pensioenplan kunt u later uw levenskwaliteit behouden en vandaag genieten van een fiscaal voordeel.

Bent u er klaar voor?

Samen stellen we eerst uw beleggingsprofiel op: DEFENSIEF, NEUTRAAL of DYNAMISCH. In functie van uw doelen, uw kennis en uw ervaring stellen we u de producten voor die het beste bij u passen.Ritmo Invest

Ritmo invest is een investeringsplan, aangeboden door bpost bank, in een open kapitalisatiebevek “bpost bank Fund Global Income”.

U belegt via een permanente opdracht een gekozen bedrag tussen
​​​​​​​€20 en €500.

Er is geen bepaalde einddatum. U kan op elk moment beslissen om de rekening of de uitvoeringsdatum gratis aan te passen in uw postkantoor.
U kan ook het gekozen maandelijks te storten bedrag aanpassen bij uw financieel expert.
Indien de algemene voorwaarden van het investeringsplan wijzigen zullen onze website en de commerciële fiche aangepast worden.

Het investeringsplan is gratis. U betaalt enkel de kosten gelinkt aan de onderliggende open bevek.

Info en nuttige diensten

Lees deze documenten aandachtig vooralleer u zich inschrijft.

Type  belegging: compartiment van een bevek (nv) naar Belgisch recht, beheerd door BNP Paribas Investment Partners 

Toepasselijk recht: Belgisch recht

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank nv, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, nv van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank nv.

 

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert