BNPP B Strategy Europe SRI Neutral

Uw geld is in goede handen.


Beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium


Europe SRI Neutral is een compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy, beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium en aangeboden door bpost bank.
Een bevek is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Het gaat om een instelling voor collectieve belegging (ICB), beheerd in het exclusieve belang van de aandeelhouders met als enig doel te beleggen in financiële producten, en waarvan het kapitaal toeneemt of afneemt naargelang het in- en uitstappen van beleggers.

​​​​​​​

Uw geld is in goede handen, om 3 redenen…​​​​​​​


Het wordt beheerd met dezelfde kwaliteit als die aangeboden wordt aan de meest vermogende personen.


Uw geld en dat van andere beleggers, bijna 100 miljoen euro, wordt beheerd door een team van specialisten. Zij volgen voortdurend de evolutie van het economische en financiële klimaat. U hoeft zich nergens zorgen over te maken en kunt hen ten volle vertrouwen, zonder te vergeten dat deze belegging risico's met zich meebrengt
​​​​​​​

Het profiteert van de permanente zoektocht naar een evenwicht tussen opbrengst en risico.

Deze specialisten handelen altijd als een goede huisvader. Ze streven continu naar het behouden van een evenwicht tussen rendement en risicobeheersing; naar het profiteren van stijgende marktbewegingen en naar het beperken van de risico’s van verlies in geval van een daling. Er is echter geen enkele bescherming of garantie voor het kapitaal of het rendement. 

Het wordt enkel belegd in bedrijven die bijdragen aan een betere wereld.

Deze beheerders maken er een punt van te kiezen voor bedrijven met de beste scores op basis van milieu- en sociale criteria of criteria voor goed bestuur.

… en nog vele andere.


Diversificatie

Uw geld wordt indirect belegd in honderden aandelen en obligaties.

Kapitalisatie

De inkomsten van het compartiment (coupons, dividenden...) worden herbelegd, waardoor uw kapitaal blijft groeien.

Kosten en taksen

- TOB: 1,32% bij uitstap (max 4.000€).
- Roerende voorheffing: 30% taks op de meerwaarde. 
- Instapkosten: max. 2,50%.
- Geen uitstapkosten.
- Lopende kosten: 1,74% (op 31/12/2018).

Minieme belegging

U kunt al beleggen vanaf 20€ 

Onbepaalde duur

U houdt uw investering zo lang als u wilt. 

Meer informatie?

Alle details van kosten, taksen en risico's zijn beschikbaar in de essentiële beleggersinformatie.

Beleggingsdoelstelling


Het doel van het compartiment is een zo hoog mogelijke valorisatie en een brede risicospreiding te garanderen. Het belegt in effecten van andere ICB’s (instellingen voor collectieve belegging), die op hun beurt worden belegd in aandelen, obligaties en/of alternatieve beleggingen. De beleggingen gebeuren hoofdzakelijk op Europees niveau (ten minste 90% van de activa).
De geselecteerde ICB's hanteren allemaal een duurzaam beleggingsbeleid. Ze passen systematisch de volgende twee strategieën toe in hun beleggingsproces:

1. Integreren van milieu- en sociale criteria en criteria voor goed bestuur. Dit gaat, bijvoorbeeld, om het selecteren van bedrijven met een beleid om hun waterverbruik te verminderen, armoede te bestrijden of de vertegenwoordiging van vrouwen in hun besturen te vergroten.

2. Niet investeren in bedrijven die betrokken zijn bij controversiële sectoren en/of activiteiten (wapens, tabak, alcohol...) of die zich schuldig maken aan schendingen van belangrijke internationale milieu- of mensenrechtenconventies.

Om de duurzaamheid van de geselecteerde ICB's te garanderen, wordt de beheerder bijgestaan door een team van experts van BNP Paribas Asset Management die specifiek zijn opgeleid in de analyse van duurzaamheidscriteria. Meer informatie over het duurzame selectieproces vindt u in het prospectus van de bevek.

  • Risicofactoren 


Kredietrisico:

Obligaties die (indirect) in de portefeuille zijn opgenomen, kunnen in waarde dalen als het vermogen van hun emittent om zijn verbintenissen na te komen, verslechtert. Dit zou een negatieve invloed hebben op de prestaties van het compartiment.

Kapitaal- en rendementsrisico:

Er is geen enkele garantie dat het beoogde objectief van het compartiment effectief bereikt wordt. De belegger moet beseffen dat de waarde van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen. Bij een terugkoop (verkoop) is het dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal niet volledig terugkrijgt.

Risico’s van aandelenmarkten:

Aandelen die (indirect) in de portefeuille zijn opgenomen, zijn blootgesteld aan aanzienlijke koersschommelingen. Deze zijn met name te wijten aan negatieve informatie over bedrijven die aandelen uitgeven of aan het algemene economische en financiële klimaat. Deze schommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op de prestaties van het compartiment.

Renterisico:

Obligaties die (indirect) in de portefeuille zijn opgenomen, zouden in waarde dalen bij een stijging van de rentevoeten. Dit zou een negatieve invloed hebben op de prestaties van het compartiment.

Info en nuttige diensten

Lees zorgvuldig het uitgifteprospectus en de essentiële beleggersinformatie voor u zich inschrijft:

Financiële dienst: verzorgd door bpost bank NV, voornamelijk via het publiekrechtelijk netwerk van bpost (hoofdkantoor Muntcentrum, 1000 Brussel), agent van bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank SA.

De inventariswaarde is te vinden op www.beama.be en hier.

Soort belegging: compartiment van een bevek (NV) naar Belgisch recht, beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium.
​​​​​​​
Toepasselijk recht: Belgisch recht

Het uitgifteprospectus en het laatste periodieke rapport van de bevek BNP Paribas B Strategy, evenals de essentiële beleggersinformatie (KIID) van het compartiment zijn gratis verkrijgbaar, in het Nederlands en het Frans, in alle postkantoren. Ze zijn ook verkrijgbaar bij bpost bank NV, Markiesstraat 1 bus 2 te 1000 Brussel.

Service de p

Voor vragen of klachten:
bpost bank Customer Services
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be

Ombudsdienst voor de Consument:
OMBUDSFIN
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2 
1000 Brussel
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert