Termijnrekening
Een eenvoudige en zekere belegging

Een termijnrekening is een belegging die een grote zekerheid biedt. Je kiest hoelang je geld blijft vaststaan en je geniet een vaste rentevoet tot de eindvervaldag.
Termijnrekening naar Belgisch recht, aangeboden door bpost bank.

 

Je geld is in goede handen, om 3 redenen...
Vaste rentevoet
Je weet precies hoeveel je geld zal opbrengen. 
Kapitaal beschermd
Je hebt recht op de volledige terugbetaling van je kapitaal op de vervaldag.
Gratis
De opening en het beheer van de termijnrekening zijn gratis.
 Looptijd  Jaarlijkse brutorente*  Jaarlijkse nettorente*
 5 jaar  0,20%  0,14%
 7 jaar  0,20%  0,14%

 

* De interesten van de termijnrekening zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing (belasting van toepassing voor beleggers-natuurlijke personen die fiscaal ingezetene zijn in België).
Goed om te weten
Uitkering van de interesten
Je kiest of je je interesten elk jaar of op de eindvervaldag wilt ontvangen. In het laatste geval spreken we van een kapitalisatie van de interesten, omdat je daarop ook de gewaarborgde rentevoet geniet!
Kosten in geval van vervroegde uitstap
Je geld terugvragen vóór de eindvervaldag kan wel duur uitvallen. De afsluitingskost hangt ondermer af van een wederbeleggingsvergoeding, vastgesteld op 0,65% en de rentevoet op datum van afsluiting van de termijnrekening.
Risico
In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.
Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Klachtendienst

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank 
Customer Services bpost bank:
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be

Indien dit je geen voldoening schenkt, kun je contact opnemen met de Ombudsdienst, ombudsman voor financiële conflicten:

De Meeûssquare 35
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

Interesse? Heb je vragen?