Staatsbon
Met zekerheid de minst risicovolle 
Inschrijving mogelijk van woensdag 24 mei tot en met vrijdag 2 juni

Communicatie van promotionele aard

De Staatsbon is een beschermingsproduct. Het is een schuldbewijs, uitgegeven door België, om vooraf bepaalde interesten in de vorm van een coupon terug te betalen tijdens de looptijd van de lening. Op de vervaldag wordt 100% van het geïnvesteerde kapitaal terugbetaald, behalve bij faillissement of wanbetaling van de uitgever.

 

Wis je dat je eenvoudig, voorspelbaar en veilig kunt beleggen door geld te lenen aan de staat?
Een gewaarborgd vast rendement
Met een vooraf vastgelegde rentevoet en jaarlijks gestorte interest.
Gratis bewaring en beheer
Via een effectenrekening. We zorgen voor alles.
100% van het geïnvesteerde kapitaal terugbetaald op de vervaldag
Behalve bij faillissement van België.
Vanaf € 100
Je kunt al vanaf € 100 intekenen.
Een garantie van de Staat
Het risico dat de Belgische Staat failliet gaat is bijzonder klein.
Voorwaarden van het huidige aanbod
Staatsbon op 3 jaar: 2,50 % bruto
Staatsbon op 10 jaar: 3,00 % bruto
Dit is een reclameboodschap. Raadpleeg de informatiebrochure alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen.

 

Marktrisico
De marktprijs van de Staatsbons kan fluctueren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde van de Staatsbons.
Kosten bpost bank
Geen instapkosten
Makelaarskosten in geval van uitstap vóór de vervaldag:
- 0,30 % indien looptijd < 1 jaar
- 0,50 % indien looptijd > 1 jaar en bedrag ≤ € 125.000
- 0,30 % indien looptijd > 1 jaar en bedrag > € 125.000
Geen bewaarloon
Klachtendienst

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank

Customer Services bpost bank:
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
E-mail: quality@bpostbank.be

 

Indien dit je geen voldoening schenkt, kun je contact opnemen met de Ombudsdienst, ombudsman voor financiële conflicten:

North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be