Gestructureerde obligaties
Communicatie van promotionele aard
Gestructureerde obligaties zijn beleggingsproducten die behoren tot onze beschermingsproducten. Een gestructureerde obligatie heeft een vaste looptijd en biedt 100% terugbetaling van de nominale waarde (exclusief kosten) op de vervaldag, behalve in geval van faillissement of risico van faillissement van de emittent en/of garant (kredietrisico). Het potentiële rendement is daarentegen niet of slechts gedeeltelijk gewaarborgd. Het hangt af van de evolutie van het onderliggende , dat bijvoorbeeld een aandelenkorf of een beursindex kan zijn.

Wist je dat je voor sommige producten, zelfs met een klein bedrag, al een potentieel rendement op je geld kunt genieten?
100% van het geïnvesteerde kapitaal terugbetaald op de vervaldag 
Geruststellend: je hebt recht op een terugbetaling van 100% van het kapitaal.

(exclusief vergoedingen tussen 0 en 2% en met uitzondering van faillissement of faillissementsrisico van de emittent en/of garant, zoals toegelicht onder "kredietrisico")
Beheer van je belegging

Geen aandelen te selecteren, te kopen of te verkopen. De Emittent zal je belegging beheren. Je hebt ook de mogelijkheid om je product vóór de vervaldag tegen een vergoeding te verkopen (afhankelijk van de data waarop dit mogelijk is).

 

Voor sommige producten, al vanaf €100
Je hebt geen groot fortuin nodig om te genieten van de beurs!
Voor sommige producten, kun je al inschrijven vanaf €100.
Het hele jaar diverse formules
Afhankelijk van de mogelijkheden van de markten stellen we je geregeld een nieuwe uitgifte voor.
Potentieel rendement
Je geniet van een potentieel rendement in functie van de evolutie van het onderliggende.
Meer informatie

Je leest alle nuttige info in de kennisfiche.

 

De lopende uitgiftes
Momenteel kunt u kiezen uit de volgende uitgiftes. Maar bezoek onze website geregeld om andere mogelijkheden te ontdekken. 
BNP Paribas Fortis Funding (LU) Callable Step Up 03/2031
aanbod van de maand
ONDERLIGGEND
/
LOOPTIJD
8 jaar
COUPON
De waarde van de jaarlijkse bruto coupon is gekend, gaande van 4,00% voor het 1e jaar tot 4,30% het laatste jaar.
INSCHRIJVING
Van 02/01/2023 t/m 28/02/2023
Voornaamste risico's
Voor meer informatie over de risico's verwijzen wij je naar de wettelijke documentatie bij het product.
Risico van niet-nakoming
Tenzij de gestructureerde obligatie in een minimumrendement voorziet, biedt zij geen enkele rendementsgarantie.

Kredietrisico
De bescherming van het belegde kapitaal op de vervaldag en de betaling van de coupons kunnen door de emittent worden geregeld via een belegging bij een financiële tegenpartij (garant). In geval van (risico van) faillissement van de emittent of, in voorkomend geval, van deze tegenpartij, is het mogelijk dat de belegger zijn belegging niet terugkrijgt en niet het volledige bedrag van de voorziene coupons ontvangt. Er bestaat een risico van geheel of gedeeltelijk verlies in geval van een door de bevoegde toezichthoudende autoriteit opgelegde herstructurering van de emittent of garant, specifiek ter voorkoming van een faillissement.
Risico van waardeschommelingen
De waarde van een gestructureerde obligatie schommelt volgens verschillende marktparameters en met name volgens de ontwikkeling van de rentevoeten en de gepercipieerde kredietrisico's van de emittent en, in voorkomend geval, van de tegenpartij. Dergelijke schommelingen kunnen zowel een waardeverlies als een waardevermeerdering tot gevolg hebben, in geval van verkoop vóór de vervaldag.

Liquiditeitsrisico
Indien de belegger het product vóór de vervaldag wenst te verkopen, zal hij rekening moeten houden met de data waarop deze verrichting mogelijk is. (tenzij opgeschort in geval van uitzonderlijke marktomstandigheden)