Wenst u een klacht in te dienen?

Omschrijf hier uw klacht

Stap 1/3: Het onderwerp van uw klacht

Download de Maestro-vragenlijst en stuur deze ingevuld samen met uw politierapport naar ons op via onderstaande link. Als u uw kaart nog niet hebt geblokkeerd, moet u contact opnemen met Card Stop op 078 170 170

Vragenlijst Maestro

Heeft u vragen over uw Mastercard Buy Way neem dan contact op met Buy Way. Kijk op de Buy Way site

Heeft u vragen over uw Mastercard Classic transacties, neem dan contact op met Macarte.be. Ga naar Macarte.be

U kunt telefonisch contact opnemen met onze klantendienst. Deze is te bereiken op het nummer 02 278 50 32 (maandag-vrijdag van 9u00 tot 12u30 en 13u30 tot 18u00 en op zaterdag van 9u00 tot 13u00).

U kunt telefonisch contact opnemen met onze klantendienst. Deze is te bereiken op het nummer 02 278 50 32 (maandag-vrijdag van 9u00 tot 12u30 en 13u30 tot 18u00 en op zaterdag van 9u00 tot 13u00).

De persoonsgegevens vermeld op dit formulier worden verwerkt door bpost bank N.V., Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel. Voor meer informatie betreffende de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens alsook de rechten waarover u beschikt, klik hier.
* Dit veld is verplicht
bpost bank registreert en verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op behandeling van uw vragen en klachten.
De gegevens worden niet aan derden meegedeeld behoudens in onderstaande gevallen:
- Uw voorafgaand akkoord;
- Aan gemachtigde derden overeenkomstig een wettelijke of reglementaire verplichting of ingeval van een gewettigd belang;
- Aan de interveniënten die voor rekening van bpost handelen;
- Aan de bedrijven wier producten en diensten bpost bank aanbiedt.
In deze gevallen kunnen de gegevens doorgegeven worden naar landen binnen of buiten de Europese Unie die al dan niet waarborgen bieden voor een adequaat beschermingsniveau.
Deze gegevens worden bovendien geregistreerd en verwerkt door bpost in haar bestanden met als doel de verdeling van de bancaire, financiële en verzekeringsproducten en de uitvoering van de diensten waarvoor bpost al dan niet als tussenpersoon optreedt.
U kan zich op verzoek gratis verzetten tegen het feit dat die gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden. U mag de persoonsgegevens tevens raadplegen en laten wijzigen door een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart, te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking (bpost bank NV, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel; bpost NV van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel).